Giang Thành: Đại hội thường niên HTX Nông nghiệp Nông dân Đại Lợi xã Phú Lợi

Sáng ngày 31/05/2024, HTX Nông nghiệp Nông dân Đại Lợi xã Phú Lợi tổ chức đại hội thường niên HTX. Đến tham dự hội nghị có ông Trịnh Minh Thông – Phó Chủ tịch HND huyện, ông Đặng Mạnh Hùng – Phó trưởng trạm Khuyến nông huyện, về phía xã Phú Lợi có ông Nguyễn Thanh Nguyên – PCT UBND xã và 23 thành viên HTX Nông nghiệp Nông dân Đại Lợi cùng tham dự.

Tại đại hội, các đại biểu và thành viên HTX Nông nghiệp Nông dân Đại Lợi được nghe các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính, lợi nhuận và báo cáo của Ban kiểm soát của HTX.

Theo đánh giá của các thành viên trong HTX Đại Lợi, trong thời gian qua có những thuận lợi như được sự quan tâm các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã kịp thời giúp đỡ về khâu thủy lợi, hỗ trợ giống, vật tư và tìm đầu ra liên kết bao tiêu sản phẩm cho HTX, từ đó mang lại hiệu quả trong sản xuất đạt về năng xuất cũng như nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định về đầu ra. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như diện tích sản xuất của HTX còn chưa liền kề, thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ chưa tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi và các nguồn vốn vay khác từ ngân hàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế cộng thêm một số cán bộ HĐQT, bộ phận chuyên môn ít tìm tòi học hỏi, chưa có quyết tâm cao từ đó trong điều hành công việc còn hạn chế, lúng túng. Đồng thời một số thành viên chưa sử dụng đúng mức dịch vụ của HTX, bên cạnh đó một số diện tích đất của thành viên còn nhiễm phèn nặng từ đó năng suất cũng như chất lượng chưa năng lên.

Quang cảnh buổi đại hội.

Qua đó HTX có những kiến nghị và đề xuất như: Tạo điều kiện giúp cho HTX được hỗ trợ cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất; Đề nghị các ngành và các cấp kêu gọi thêm nhiều công ty liên kết bao tiêu sản phẩm cho các thành viên HTX.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UNND xã Phú Lợi Nguyễn Thanh Nguyên đánh giá cao các hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX trong năm 2023 cũng như phương án sản xuất kinh doanh năm 2024. Tuy nhiên có một số lưu ý cho HTX như: Cần quan tâm hơn nữa vào công tác đưa các thành viên HTX có trình độ đi bồi dưỡng và đào tạo, tổ chức thêm nhiều dịch vụ kinh doanh cho HTX để tăng thêm thu nhập cho các thành viên HTX. Ngoài ra HTX cần chủ động trong khâu dịch vụ bao tiêu sản phẩm ngay từ đầu vụ cho các thành viên kịp thời, để không còn tồn động sản lượng lúa./.

Trần Bình Chinh