TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG KIÊN GIANG

  • Địa chỉ: 1224 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 02973864264
  • Fax: 02973 911 204
  • Email: ttkn.snn@kiengiang.gov.vn