huyện Hòn Đất

Hòn Đất: Xã Nam Thái Sơn cấp hóa chất phòng bệnh gia súc gia cầm đợt 01/2024

Vừa qua, tại địa bàn xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất cán bộ kỹ...

Hòn Đất: Nông dân thị trấn Sóc Sơn đẩy mạnh công tác cày ải phơi đất, phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2024

Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân trên địa bàn thị trấn...

Hòn Đất: Chủ động kiểm soát dịch bệnh trên đàn vịt chạy đồng

Theo ngành chuyên môn, nuôi vịt chạy đồng phần nào giúp người chăn nuôi tận...

Hòn Đất: Vệ sinh thú y mùa nắng nóng trong chăn nuôi nông hộ

Việc duy trì vệ sinh thú y là một phần quan trọng không thể thiếu...

Hòn Đất: Công tác tiêm phòng bệnh lở mồm long móng đợt I trên địa bàn xã Nam Thái Sơn

Trong tháng 3/2024, Với mục tiêu ngăn chặn và không để dịch lở mồm long...