huyện Giang Thành

Giang Thành: Ra quân thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật

Vừa qua, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tổ chức ra quân...

Giang Thành: Triển khai dự án san phẳng mặt đất ruộng bằng máy tia laser trong sản xuất lúa

Huyện Giang Thành với diện sản xuất lúa hằng năm 29.100 ha/vụ/năm, điều kiện canh...

Giang Thành: Tọa đàm nuôi tôm đầu vụ năm 2024

Sáng ngày 26/4/2024, tại Hội trường UBND xã Phú Lợi, Trung tâm Hỗ trợ nông...

Giang Thành: Hội nghị tổng kết kinh tế tập thể năm 2023

Sáng ngày 22/03/2024, Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể (KTTT) huyện Giang Thành tổ...

Giang Thành: Quản lý ao nuôi tôm trong mùa nắng nóng kéo dài và tình hình xăm nhập mặn tăng cao tại địa phương

Nhằm đạt được các tiêu chí kế hoạch vụ nuôi trồng thủy sản năm 2024...

Giang Thành: Triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2024

Nằm trong đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất...