huyện An Minh

An Minh: Tăng cường công tác tập huấn chủ động ứng phó với hạn mặn

Hiện nay, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn biến phức tạp,...