Lịch gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm 2022-2023 của tỉnh và đóng góp ý kiến của các huyện, Thành Phố theo Công văn số 1754/SNNPTNT-KHTC ngày 11/10/2022, Sở Nông nghệp và PTNT tổng hợp, hướng dẫn lịch gieo sạ đối với các vùng sản xuất Dông Xuân chính vụ 2022-2023, cụ thể như sau:

FILE 20221102 163605 Vw16x