Lịch gieo sạ lúa Thu Đông của Tỉnh Kiên Giang

Vụ lúa Hè Thu năm 2022, toàn tỉnh đã gieo sạ được 279.933 ha/281.000 ha, đạt 99,62% so với kế hoạch. Theo bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn Mùa từ nửa cuối tháng 6/2022 đế tháng 12/2022 khu vực tỉnh Kiên Giang như sau:

1066 SNNPTNT TTBVTV Signed