Lịch gieo sạ lúa vụ Thu Đông 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Căn cứ vào tình hình thu hoạch vụ lúa Hè Thu, tình hình rầy nâu di trú, dự báo khí tượng thủy văn và kế hoạch sản xuất lúa Thu Đông năm 2023 của tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn lịch gieo sạ vụ lúa Thu Đông năm 2023 như sau:

1268 SNNPTNT CCTTBVTV Signed