Kiên Giang tăng cường chủ động ứng phó gió mạnh, sóng lớn, triều cường trên biển

Trong những ngày tới, gió mạnh trên biển kết hợp triều cường tiếp tục xảy ra, nguy cơ đe dọa đến toàn các tuyến đê và hoạt động kinh tế ven biển.

CV 34 BCH VPTT UNGPHO GIOMANH07122022163436 Signed