An Biên: Hiệu quả bước đầu từ mô hình nuôi heo thương phẩm theo hướng An toàn sinh học

Năm 2023 UBND xã Nam Thái, huyện An Biên cùng ban ngành đoàn thể địa phương đã triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi heo thương phẩm theo hướng An toàn sinh học thuộc dự án “Đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo”. Mô hình được triển khai thực hiện cho 5 hộ là đối tượng hộ nghèo và cận nghèo.

Mỗi hộ tham gia được hỗ trợ 4 con heo giống và một phần thức ăn, thuốc y với mức hỗ trợ tương đương 11.740.000 đ/hộ.

Trước khi giao giống các hộ tham gia mô hình được cán bộ tổ Kinh tế kỹ thuật tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, biện pháp phòng trị bệnh thường gặp trong chăn nuôi heo, trong quá trình nuôi được cán bộ chuyên môn theo dõi hỗ trợ kỹ thuật. Sau 4 tháng nuôi heo đạt tỷ lệ sống 100 %,  trọng lượng trung bình 100 kg/con, giá bán 52.000 đ/kg. Tổng thu trung bình 20.800.000 đ/hộ, sau trừ chi phí lợi nhuận thu được trên 4 triệu đồng.

Mô hình đã góp phần thay đổi tập quán chăn nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn./.

 Võ Thị Cẩm Vân-Viễn