An Biên: Tập huấn phần mềm truy xuất nguồn gốc cho Hợp Tác Xã

Sáng ngày 25 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở hợp tác xã (HTX) Hưng Nông, xã Hưng Yên, huyện An Biên. Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang phối hợp với công ty cổ phần chứng nhận quốc tế ISOCERT tổ chức tập huấn phần mềm truy xuất nguồn gốc cho Ban Giám đốc HTX Hưng Nông và cán bộ kỹ thuật theo dõi mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ thuộc dự án “Phát triển sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuần VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị”.

Tại buổi tập huấn, chuyên gia tư vấn của công ty cổ phần chứng nhận quốc tế ISOCERT đã hướng dẫn lý thuyết, thực hành về:  Sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc quản lý vùng trồng; Tạo và cập nhật dữ liệu kho nguyên liệu vật liệu đầu vào; Tạo và cập nhật kế hoạch sản xuất từng vụ, từng năm; Tạo và cập nhật bản đồ số thông qua định vị mã số vùng trồng; Tạo và cập nhật thông tin sản xuất hàng ngày; Cách xuất file truy suất và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Thông qua tập huấn đã giúp HTX và cán bộ kỹ thuật địa phương quản lý, sử dụng có hiệu quả phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử, chủ động trong việc cập nhật thông tin sản xuất, quản lý quá trình sản xuất của các thành viên trong HTX. Từng bước tiếp cận các kênh phân phối và quảng bá sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử từ đó nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ngày càng cao hơn./.

Võ Thị Cẩm Vân