Giang Thành: Thành lập HTX Dịch vụ Nông dân Láng Cát

Sáng ngày 24/5/2024, Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể (KTTT) huyện Giang Thành tổ chức hội nghị thành lập HTX Dịch vụ Nông dân Láng Cát nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự có ông NGuyễn Thành Được – Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, ông Tăng Văn Bước – Chủ tịch Hội nông dân huyện, ông Đặng Mạnh Hùng – Phó Trưởng trạm Khuyến nông huyện, đại diện Đảng ủy xã, UBND xã, Hội nông dân các xã, tổ KTKT, ban lãnh đạo ấp Mẹt Lung và 19 thành viên HTX cùng tham dự.

HTX Dịch vụ Nông dân Láng Cát có 19 thành viên tham gia với tổng vốn điều lệ do thành viên góp là 57 triệu đồng, hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp như làm đất, dịch vụ thu hoạch và liên kết tiêu thụ lúa, dịch vụ phun xịt thuốc BVTV bằng máy bay 02 vụ lúa/năm và bơm tưới để phục vụ cho sản xuất của thành viên HTX.

Quang cảnh hội nghị thành lập HTX Nông nghiệp Láng Cát.

Ngoài ra, HTX ra đời nhằm thực hiện các khâu dịch vụ, kinh doanh, sản xuất, liên kết để thực hiện tốt hợp đồng, tìm kiếm thị trường ổn định, tạo việc làm đồng thời huy động cao nhất các nguồn lực về nguồn vốn, khoa học công nghệ, thị trường, liên kết sản xuất kinh doanh, thực hiện các chương trình, dự án và từng bước mở rộng, phát triển mô hình, đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ xã Vĩnh Phú về xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023-2024.

Tại Hội nghị, các thành viên đã thảo luận và thống nhất thông qua điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh của HTX, đồng thời cũng bầu ra Hội đồng quản trị là 03 thành viên và 02 kiểm soát viên theo đúng nguyên tắc, quy trình bầu cử. Qua buổi bầu cử, ông Trần Văn Phận trúng cử chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Được đánh giá cao công tác chuẩn bị của các thành viên Ban sáng lập HTX Dịch vụ Nông dân Láng Cát. Đồng chí đề nghị sau khi thành lập, HĐQT cần tập trung hoàn thiện các thủ tục đăng ký kinh doanh và tập trung thực hiện các phương án kinh doanh đã được thông qua tại Hội nghị.

Đặng Mạnh Hùng