Giồng Riềng: Tổ chức tập huấn nâng cao cho cán bộ khuyến nông năm 2024

Thực hiện kế hoạch Chương trình Đào tạo Huấn luyện và Hợp tác năm 2024. Ngày 17/06/2024, tại Hội trường UBND xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Trạm Khuyến nông huyện Giồng Riềng tổ chức lớp tập huấn nâng cao cho cán bộ Khuyến nông huyện Giồng Riềng trong thời gian 03 ngày.

Tham dự khai mạc lớp tập huấn có bà Nguyễn Thị Lướt – Phó Trưởng phòng Thông tin, Huấn luyện và Hợp tác – Trung tâm khuyến nông, PGS. Ts.Võ Hồng Tú – Giảng viên Trường Đại học Cần Thơ kiêm Giảng viên lớp tập huấn, ông Lê Hoài – Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Giồng Riềng và 51 học viên là viên chức khuyến nông của huyện Giồng Riềng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Hồng Tú – Giảng viên đại học Cần Thơ đang giảng dạy các chuyên đề cho học viên.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, lãnh đạo phòng Thông tin, Huấn luyện và Hợp tác cho biết: Tổ chức lớp tập huấn với mục đích nâng cao năng lực, kiện toàn tổ chức khuyến nông cơ sở, thay đổi nhận thức tư duy của cán bộ khuyến nông để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khuyến nông trong tình hình hiện nay và góp phần nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông địa phương.

Trong 3 ngày tập huấn học viên sẽ được giảng viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm các chuyên đề tập huấn như sau: Kinh tế tuần hoàn nông nghiệp; tổ chức sản xuất nông nghiệp; tiếp cận và liên kết thị trường; đào tạo nông dân công nghệ số…

Đây là nội dung quan trọng nhằm trang bị cho viên chức Khuyến nông của huyện  những kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ, áp dụng vào chuyên môn của mình về sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số… Từ những nội dung mà học viên được tiếp thu sẽ giúp cho viên chức khuyến nông làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân tiếp cận, học hỏi và áp dụng được nhiều tiến bộ KHKT mới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thực hiện Đề án “Một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Nguyễn Thương Anh