An Biên: Tập huấn kỹ thuật nuôi Tôm – Lúa Dự án cải thiện đất nhiễm mặn

Năm 2024 Trung tâm khuyến nông cùng với Trạm khuyến nông An Biên phối hợp với chính quyền địa phương triển khai “Dự án cải thiện đất nhiễm mặn trong mô hình tôm lúa, tỉnh Kiên Giang” trên địa bàn 2 xã: Nam Thái A  và Nam Thái  với quy mô 30 ha với 17 hộ tham gia.

Nhằm giúp nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả mô hình, ngày 11 tháng 06 năm 2024 Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang cùng với Trạm Khuyến nông huyện An Biên phối hợp chính quyền địa phương xã Nam Thái A triển khai tập huấn kỹ thuật nuôi Tôm – Lúa thuộc Dự án cải thiện đất nhiểm mặn trong mô hình tôm lúa, tỉnh Kiên Giang. Lớp tập huấn có cán bộ kỹ thuật theo dõi mô hình cùng 30 nông dân trong và ngoài mô hình tham dự.

Buổi tập huấn dự án cải thiện đất nhiễm mặn

Tại lớp tập huấn ông Võ Thanh Biển cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang đã giới thiệu về: xây dựng ao nuôi; cách cải tạo ao nuôi, xử lý gây màu nước; cách chọn con giống tôm sú, cua; quản lý thức ăn và chất lượng nước trong quá trình nuôi; Quản lý và chăm sóc tôm, nuôi…Bên cạnh đó cán bộ tập huấn đã giải đáp thêm những thắc mắc, khó khăn trong quá trình nuôi tôm sú cho người nuôi. Kết thúc lớp tập huấn các học viên tham gia đều có thái độ học hỏi và tiếp thu nội dung buổi tập huấn rất tốt.

Trong thời gian tới Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xã Nam Thái A, Nam Thái cung vật tư thiết yếu nhằm thực hiện “Dự án cải thiện đất nhiểm mặn trong mô hình tôm lúa, tỉnh Kiên Giang” theo kế hoạch đã được phê duyệt./.

Nguyễn Hữu Kha-Viễn