Giồng Riềng: Xã Thạnh Phước tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 04/05/2024, UBND xã Thạnh Phước tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch duy trì xã nông thôn mới (NTM) nâng cao và xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024. Tham dự hội nghị có ông  Phạm Văn Điều Bí thư Đảng ủy xã, ông Võ Đồng Em Chủ tịch UBND xã, cùng 2 phó chủ tịch UBND xã ông Đỗ Thanh Đồng và ông Trần Tuấn Hiền, cùng các thành viên ban quản lý xây dựng NTM, các trưởng ban, ngành đoàn thể các trưởng ấp.

Xã Thạnh Phước được công nhận xã NTM nâng cao năm 2023, trong năm 2024 theo nghị quyết số 15/KH-UBND của huyện Giồng Riềng về việc chỉ đạo xây dựng xã Thạnh Phước đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024, vì vậy với mục tiêu trong công tác xây dựng xã Thạnh Phước hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024, xã chọn tiêu chí về tổ chức sản xuất và giáo dục và đào tạo là 2 tiêu chí nổi trội trong bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Quang cảnh chung buổi hội nghị.

Tại hội nghị, xã đánh giá thực trạng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và giải pháp thực hiện gồm các tiêu chí bắt buộc và tiêu chí tự chọn. Trong đó, các tiêu chí bắt buộc gồm:

– Tiêu chí số 1: Đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Xã được công nhận nông thôn mới nâng cao năm 2023, đạt 19/19 tiêu chí của bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Tiếp tục duy trì vững chắc 19/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

– Tiêu chí số 2: Thu nhập.

– Tiêu chí số 3: Mô hình thôn thông minh.

Qua rà soát, đánh giá, xã chọn ấp Thạnh Phong xây dựng mô hình thôn thông minh.

Để đạt được mục đích và mục tiêu đề ra, ông Phạm Văn Điều – Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thời gian tới các ban ngành cần rà soát đánh giá lại các nội dung, các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu để hoàn thiện các nội dung, nhiệm vụ, tiêu chí về xây dựng NTM kiểu mẫu tại địa phương; Từng cán bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch theo tiêu chí cụ thể được phân công phải hoàn thành trong năm 2024; Lãnh đạo UBND xã cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu; Các ban ngành, đoàn thể xã cần phối hợp với chính quyền vận động tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã trong việc xây dựng xã Thạnh Phước đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguyễn Văn Cần