Giồng Riềng: Triển khai kế hoạch điều tra dịch hại trên lúa Hè Thu 2024

Hiện nay lúa Đông Xuân 2023-2024 của huyện Giồng Riềng thu hoạch cơ bản đã xong và trước tình hình thực tế hiện nay giá lúa tăng cao, nông dân tranh thủ xuống giống sớm vụ lúa Hè Thu từ đó gặp nhiều bất lợi.

Để thực hiện tốt công tác nắm tình hình dịch hại và thực hiện tốt công tác dự tính dự báo dịch hại phát sinh giúp nông dân phòng trị kịp thời. Ngày 02 tháng 04 năm 2023, Trạm Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch điều tra dịch hại trên lúa Hè Thu 2024 kết hợp với tập huấn sản xuất hữu cơ.

Tham dự hội nghị triển khai có ông Lê Văn Chi – Phó Trưởng phòng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, lãnh đạo Trạm khuyến nông huyện, lãnh đạo Trạm TT&BVTV huyện, cùng cán bộ kỹ thuật trạm TT&BVTV và viên chức Tổ KTKT phụ trách trồng trọt và BVTV của các xã, thị trấn.

Đại diện đơn vị tham gia cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm công tác điều tra tình hình dịch hại.

Tại hội nghị các cán bộ đã được nghe ông Lê Quang Trung – Trưởng trạm TT&BVTV triển khai kế hoạch điều tra dịch hại trên lúa Hè Thu 2024, thời gian thực hiện từ tháng 3/2024 đến 7/2024, điều tra trên địa bàn 19 xã, thị trấn với tổng số điểm điều tra 103 điểm. Cán bộ phụ trách điều tra sẽ thực hiện công tác điều tra thực tế ngoài đồng ruộng vào các ngày thứ năm, thứ sáu hàng tuần ở tất cả các ấp, khu phố trên địa bàn xã và thị trấn mình phụ trách. Riêng Cán bộ trạm TT&BVTV thực hiện điều tra 1 ngày 2 xã, mỗi xã 2 ấp. Sau khi điều tra hoàn chỉnh các chỉ tiêu theo yêu cầu của mẫu báo cáo, gửi trực tiếp báo cáo vào sáng thứ ba hàng tuần và gửi thư điện tử trước 15h00 vào ngày thứ 6 hàng tuần.

Hội nghị cũng được Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tập huấn sản xuất lúa hữu cơ cho cán bộ nắm về quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện khi có nhu cầu sản xuất hữu cơ. Đây cũng là một trong những định hướng và kế hoạch của huyện đầu tư xây dựng mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đang triển khai thực hiện tại các hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị cán bộ thảo luận trao đổi kế hoạch, chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp điều tra, thu thập thông tin tình hình dịch hại để cùng nhau thực hiện tốt công tác nắm điều tra dự báo dịch hại trong vụ Hè Thu và những vụ lúa tiếp theo.

Kết thúc hội nghị, ông Lê văn Chi – Phó trưởng phòng, phòng NN&PTNT yêu cầu các cán bộ phải thực hiện tốt công tác điều tra nắm tình hình dịch hại và dự tính dự báo, đồng thời trong thực hiện phải nắm điều kiện sản xuất từng vùng, từng khu vực, nắm chặt tình hình tại các điểm điều tra, theo dõi tốt các bẫy đèn, tạo các nhóm liên lạc trên điện thoại để thu thập thông tin nắm tình hình dịch hại để có khuyến cáo cho người sản xuất phòng trị kịp thời.

Nguyễn Văn Dưỡng