Châu Thành: Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Cánh đồng lớn năm 2024

Ngày 20 tháng 02 năm 2024, Phòng NN – PTNT huyện Châu Thành, tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng dự án Cánh đồng lớn cho các HTX, THT sản xuất lúa trên địa bàn huyện.

Chủ trì Hội nghị là ông Huỳnh Quốc Toàn – Trưởng phòng NN-PTNT huyện, tham gia Hội nghị còn có đại diện của các Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt – BVTV, các Giám đốc HTX (Hợp tác xã), Tổ trưởng THT (Tổ hợp tác) sản xuất lúa trên địa bàn huyện.

Tại buổi Hội nghị, ông Huỳnh Quốc Toàn chia sẻ đến Hội nghị một số kết quả của dự án Cánh đồng lớn trong năm 2023 và dự kiến kế hoạch trong năm 2024. Thông qua đó cũng gợi ý cho các HTX, THT về những khó khăn trong năm vừa qua, đề nghị các HTX, THT tích cực phối hợp tốt hơn nữa với các cán bộ phòng, tổ Kinh tế kỹ thuật các xã, thị trấn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024.

Các HTX, THT đăng ký tham gia dự án cánh đồng lớn trên 2.500 ha trong buổi hội nghị, đồng thời đề nghị Phòng NN-PTNT huyện hỗ trợ cho các HTX, THT khâu liên kết tiêu thụ.

Lê Thanh Nhàn, Trạm Khuyến nông Châu Thành