Hòn Đất: Nắm tình hình sản xuất và dịch hại trên cây lúa trước và sau tết Nguyên Đán Giáp Thìn

Thực hiện Kế hoạch số: 021 KH – NN&PTNT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Phòng NN&PTNT huyện Hòn Đất. Về việc nắm tình hình sản xuất và dịch hại trên cây lúa trước và sau tết Nguyên Đán Giáp thìn.

Để chủ động trong sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, nhất là để đảm bảo sản xuất vụ Đông xuân 2023-2024 thắng lợi. Phòng NN&PTNT huyện Hòn Đất phối hợp với với các ban ngành chuyên môn của huyện kiểm tra đồng ruộng trên địa bàn các xã nhằm nắm bắt tình hình và chủ động trong dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật và phòng trừ kịp thời, hiệu quả khi có dịch hại xuất hiện.

Cán bộ ngành nông nghiệp huyện Hòn Đất thăm đồng cùng bà con nông dân sau kỳ nghỉ tết Giáp Thìn 2024.

Trong vụ Đông Xuân 2023 – 2024, bà con nông dân trên địa bàn huyện xuống giống được khoảng 79.996 ha, hiện lúa đang trong giai đoạn đòng trổ, trổ chín. Theo ngành chức năng và bà con nông dân cho biết, năm nay do thời tiết thuận lợi cùng với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất nên dịch hại gây bệnh ít, rầy nâu, rầy cánh trắng chỉ gây hại ở mức độ nhẹ đến trung bình, không làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa, qua tết ở một số trà lúa gieo sạ sớm sẽ bắt đầu cho thu hoạch.

Để đảm bảo năng suất, chủ động phòng trừ, hạn chế thấp nhất sự lây lan và gây hại của các đối tượng dịch hại, nhất là ở những diện tích gieo sạ sớm chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch, lãnh đạo Phòng NN & PTNT yêu cầu các ngành chức năng, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch hại trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp thìn, bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm dịch hại và xử lý kịp thời trên trà lúa Đông Xuân 2023-2024, cần theo dõi chặt chẽ mật số rầy nâu, rầu cánh trắng trong những ngày cận tết và trong tết, khi phát hiện mật số cao cần tiến hành phòng trị theo nguyên tắc 4 đúng để tránh thiệt hại và đảm bảo năng suất mùa vụ.

Tạ Bá Hải – Trạm Khuyến nông Hòn Đất