Kiên Hải: Hòn tre đạt nông thôn mới nâng cao

Ngày 28 tháng 02 năm 2024 xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang trao quyết định “Xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao”. Buổi lễ được diễn ra tại Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Hải, tham dự có Ông Nguyễn Lưu Trung Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy Ban tỉnh Kiên Giang; Ông Lê Hữu Toàn,  Giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT tỉnh Kiên Giang, đại diện các lãnh đạo các ban ngành của tỉnh, huyện và đại diện nhân dân trên địa bàn xã.

Năm 2020 xã Hòn tre được Uỷ ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt NTM. Sau khi được công nhận Chính quyền địa phương và nhân dân xã Hòn tre đã không ngừng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội theo hướng công nghệ hóa, hiện đại hóa cho phù hợp với nền kinh tế đa dạng hóa hiện nay. Đồng thời được sự hỗ trợ các nguồn vốn nhà nước như Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Kiên Hải phân bổ các mô hình công nghệ tiên tiến cho địa phương. Điển hình như mô hình “Nuôi cá Mú trân châu trên biển bằng lồng vật liệu HDPE”. Mô hình đã thực hiện có hiệu quả và làm cho nền kinh tế của huyện được cải thiện nhất là nông dân trong thời gian qua đã mạnh dạng đầu tư chuyển đổi lồng nuôi và con giống phù hợp. Đây cũng là tiêu chí góp phần giúp địa phương phát triển trong thời gian qua. Đến tháng 11 năm 2023 xã đã hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Lưu Trung (Thứ 2 từ trái qua) trao quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hòn tre được công nhận NTM nâng cao cũng là niềm tự hào của Chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Đây cũng là động lực để toàn thể nhân dân và chính quyền cùng nhau phấn đấu xây dựng phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương ngày càng hiện đại hơn./.

Trần Thị Thủy-Viễn