An Minh: Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) tiểu Dự án 9

Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm Khuyến nông và UBND xã Thuận Hòa, huyện An Minh thực hiện triển khai tiểu Dự án 9 “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống xói lở bờ biển và hỗ trợ nuôi trồng thủy sản ở huyện An Minh và An Biên, tỉnh Kiên Giang thuộc Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL)” nhằm giúp người dân tộc thiểu số nhận được lợi ích kinh tế – xã hội thích hợp với văn hóa.

Chị Thị Oanh nông dân tham gia Dự án nhận vật tư hỗ trợ

Dự án được triển khai thực hiện mô hình nuôi heo với 6 hộ, trên địa bàn xã Thuận Hòa. Theo đó, nông dân được chọn tham gia mô hình được hỗ trợ với tổng kinh phí là 20.000.000 đồng/hộ bao gồm: con giống, thức ăn và vật tư xây dựng chuồng trại. Ngoài ra, các hộ tham gia dự án được cán bộ kỹ thuật tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi và hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký sản xuất. Hiện nay các hộ đã nhận con giống, thức ăn và vật tư hỗ trợ.

Thông qua việc triển khai mô hình nhằm giúp người nông dân, nhất là người dân tộc thiểu số tiếp cận được tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương thức canh tác tốt theo hướng an toàn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Từ đó, Dự án sẽ giúp tạo sinh kế, việc làm, thu nhập và góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo của địa phương. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với người dân, nhằm trang bị kiến thức và hỗ trợ kỹ thuật cơ bản để người dân có thể tăng cường năng lực sản xuất nông nghiệp bền vững, ổn định và thích nghi với biến đổi khí hậu.

Lê Thị Trúc Ly