An Minh: Kết quả phòng chống dịch bệnh 6 tháng đầu năm trên đàn gia súc gia cầm năm 2024

Thời gian qua nhận được sự quan tâm sâu sắc của Huyện ủy, UBND huyện, phòng NN và PTNT huyện An Minh về công tác chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nên việc tổ chức tiêm phòng thực hiện tốt, tỷ lệ tiêm phòng cao. Kết quả thực hiện tiêm phòng năm 2024 cho đàn gia súc, gia cầm của các xã, thị trấn trong huyện An Minh cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra.

Theo số liệu thống kê, tổng đàn gia súc của huyện có 3.924 con. Trong đó, đàn bò có 28 con, đàn heo có 3.896 con; đàn gia cầm là 51.686 con (trong đó đàn vịt 14.037 con). Đến nay công tác tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm được 2.275 liều.

Đàn gia cầm tại xã Đông Hòa, huyện huyện An Minh

Bên cạnh đó trong 6 tháng đầu năm xuất hiện bệnh dịch tả heo châu Phi là 25 con, trọng lượng 1.534kg, nhưng nhờ được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, và ý thức của bà con nông dân đã hạn chế tối đa, và khắc phục được khả năng tái phát, lây lan dịch bệnh trên tổng đàn. Đồng thời để ngăn ngừa dịch bệnh trong năm 2024, đã cấp phát 221 lít hóa chất Bekocid, 19.710kg Chlorine trong thực hiện vệ sinh tiêu độc môi trường và phòng chống bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, bệnh dịch tả heo Châu phi.

Tuy nhiên, hiện nay với thời tiết diễn biến khắc nghiệt, khó lường, và tiềm ẩn khả năng xuất hiện các loại dịch bệnh như: dịch tả lợn châu phi, bệnh tụ huyết trùng, bệnh tai xanh và dịch cúm ở gia cầm có thể làm ảnh hưởng tới việc chăn nuôi. Vì vậy, để chủ động phòng chống người chăn nuôi cần vệ sinh chuồng trại, thường xuyên tiến hành phun hóa chất tiêu độc, khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh, cùng với đó hướng dẫn các hộ dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học trong chăn nuôi hiện nay.

Đinh Bá Dương-Viễn