An Minh: Thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao 2024

Ngày 13 tháng 5 năm 2024, UBND huyện An Minh có tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh do đồng chí Lê Hữu Toàn-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kiên Giang, Phó Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh làm trưởng đoàn về việc thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao 2024.   Quang cảnh buổi hội nghị

Thành phần tiếp và làm việc với đoàn gồm có đồng chí Nguyễn Văn Phỉ – Chủ tịch UBND huyện An Minh, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện; Các đồng chí phó trưởng ban và thành viên ban chỉ đạo theo Quyết định 1390/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 3 năm 2024; Trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã.

Tại buổi làm việc Đoàn công tác của tỉnh được lắng nghe Ban chỉ đạo NTM huyện báo cáo công tác triển khai Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đến nay đã hoàn thành được của các ngành Nông nghiệp &PTNT, Hạ tầng kinh tế, Lao động thương binh xã hội, y tế, giáo dục… về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường, về hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh trật tự xã hội… và các tiêu chí xã NTM nâng cao, huyện NTM còn gặp khó khăn cần tập trung tháo gỡ. Sau đó, Đoàn tiến hành khảo sát, thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện NTM, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao năm 2024.

Sau khi khảo sát, thẩm tra hồ sơ các ban ngành của Tỉnh đã đóng góp ý kiến để xã và huyện đạt các tiêu chí còn thấp hiện cần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc góp phần hoàn thiện báo cáo xã NTM nâng cao năm 2024 (02 xã Thuận Hòa, Vân Khánh) và tiêu chí  huyện NTM năm 2023.

Ông Huỳnh Thanh Liêm – Phó chánh Văn phòng điều phối NTM cũng đã yêu cầu các ban ngành tỉnh hỗ trợ hết mình để huyện An Minh đạt các tiêu chí theo yêu cầu xã NTM nâng cao, huyện NTM năm 2023. Đồng thời về phía huyện cần phải tăng cường công tác chỉ đạo, củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện và Ban quản lý xây dựng NTM các xã trên địa bàn huyện. Đồng thời, tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó chú trọng đầu tư đối với các tiêu chí chưa đạt của 02 xã điểm Thuận Hòa, Vân Khánh.

Kết thúc buổi làm việc ông Nguyễn Văn Phỉ – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn và tập trung vào các phần việc sau trong thời gian tới như:

– Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành cần thực hiện quyết liệt, cần đưa ra giải pháp cụ thể thực hiện từng tiêu chí.

– Phối hợp với các đơn vị cấp tỉnh, huyện tổ chức hướng dẫn, bổ sung các thủ tục nhằm tạo điều kiện công nhận xã Thuận Hòa và Vân Khánh đạt xã Nông thôn mới nâng cao năm 2024.

– Cùng với các ngành chức năng, UBND các xã tiếp tục triển khai thực hiện nhằm đạt các tiêu chí huyện NTM  năm 2023.

Nguyễn Thị Hồng Điệp