Giồng Riềng: Xã Thạnh Hưng tập huấn hướng dẫn thành lập mới, củng cố, sát nhập hợp tác xã nông nghiệp

Ngày 07/05/2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Giồng Riềng, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hưng tổ chức lớp tập huấn kiến thức và hướng dẫn thành lập mới, củng cố, sáp nhập hợp tác xã nông nghiệp tại xã Thạnh Hưng.

Về dự tập huấn có ông Dương Thanh Quang – Phó Chủ tịch Liên minh HTX  tỉnh Kiên Giang, ông Lê Văn Chi – Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Giồng Riềng, ông Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Hưng; đại diện các ban ngành đoàn thể xã và 45 thành viên của hợp tác xã làm lúa chất lượng cao. Đây là hai hợp tác xã chuẩn bị mở rộng thêm diện tích và thành lập HTX mới trên địa bàn xã.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Giồng Riềng báo cáo và truyền đạt về những nội dung: Kiến thức lãnh đạo điều hành HTX; Những yêu cầu và sự cần thiết phải thành lập mới, củng cố, sáp nhập mở rộng thêm diện tích HTX theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.

Ông Lê Văn Chi (bàn đầu, áo trắng) – Phó Trưởng phòng NN và PTNT huyện Giồng Riềng tham dự lớp tập huấn.

Mục đích đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Nhằm khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, quản lý chất lượng và tiêu thụ nông sản khó khăn; khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh nâng cao hiệu quả kinh tế góp phần tăng thu nhập cho các thành viên. Tạo điều kiện cho HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, tăng cường tính chủ động khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của HTX nông nghiệp, nâng cao hơn nữa vai trò của HTX nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Nhằm góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Thông qua lớp tập huấn, giúp cho các học viên nâng cao năng lực quản lý, điều hành, có chiến lược phát triển bền vững cho sản phẩm của HTX góp phần tạo hiệu quả trong sản xuất, thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương.

Cao Kim Thúy