Quy trình ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp

Nhằm thúc đẩy và lan tỏa các đổi mới sáng tạo mô hình sản xuất, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho nông dân, bảo vệ môi trường, tái sử dụng các phụ phẩm làm đầu vào cho sản xuất hữu cơ. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang xin giới thiệu đến độc giả quy trình sản xuất phân bón hữu cơ từ rơm rạ.

 

Tai Lieu Tap Huan U Phan Huu Co