Giang Thành: Hội nghị tổng kết kinh tế tập thể năm 2023

Sáng ngày 22/03/2024, Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể (KTTT) huyện Giang Thành tổ chức Hội nghị tổng kết Kinh tế tập thể năm 2023. Đến tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Dũng – Chủ tịch LMHTX tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư thường trực huyện ủy; ông Bùi Văn Mến – UVBTV – P.Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Thành Được – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại diện các ban ngành đoàn thể huyện; Về phía xã có đại diện Ban chỉ đạo kinh tế tập thể các xã  và đại diện 20 HTX trên địa bàn huyện.

        Trong năm 2023 Ban chỉ đạo KTTT huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT, HTX, nhất là Nghị Quyết 20-NQ/TW của Trung ương, Luật Hợp tác xã năm 2012 (năm 2023), Nghị định 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa của các cấp, các ngành gắn với vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các tổ chức HTX, THT được 55 buổi với khoảng 1.100 lượt người dự.  Phối hợp cùng Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức 01 cuộc tuyên truyền Quy định về kinh tế trang trại với 22 người dự; 02 cuộc với 84 người dự về các chính sách ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa trong nông nghiệp. Các ngành chuyên môn, các thành viên, các địa phương thường xuyên tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ về quy trình, thủ tục thành lập hợp tác xã hoàn tất các thủ tục pháp lý. Đồng thời cử 22 lượt cán bộ, công chức và cán bộ HĐQT, BGĐ các HTX tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các ngành các cấp tổ chức. Phối hợp Liên Minh HTX tổ chức 01 lớp tập huấn khởi sự kinh doanh tại HTX Phụ nữ Cỏ bàng Phú Mỹ với 25 học viên.

Quang cảnh buổi Hội nghị Tổng kết hoạt động KTTT năm 2023 huyện Giang Thành.

Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 03/3/2023 Phát động phong trào thi đua “Phát triển Kinh tế tập thể” năm 2023. Phối hợp với Liên Minh Hợp tác xã hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức ký kết giao ước thi đua, sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết năm 2023. Khối thi đua của tỉnh đối với 14 HTX trên địa bàn huyện. Trong năm, HTX Nông nghiệp Tân Thạnh và HTX Phụ nữ cỏ bảng Phú Mỹ đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.

        Kết quả phát triển KTTT trên toàn huyện Giang Thành: Liên hiệp hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (DVNN) Giang Thành đã được Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp giấy phép kinh doanh và đi vào hoạt động từ đầu năm 2023, vốn điều lệ 210 triệu đồng, tổng diện tích đất sản xuất 5.982ha, với 07 hợp tác xã thành viên. UBND huyện Giang Thành đang phối hợp với các sở, ngành của tỉnh xem xét các chính sách hỗ trợ đầu tư cho Liên hiệp Hợp tác xã Giang Thành. Thành lập mới 06/05 HTX đạt 120% KH, với quy mô 706ha canh tác, thu hút 106 thành viên tham gia vào HTX, vốn điều lệ 233 triệu đồng; các HTX mới thành lập đều tuân thủ đúng Luật HTX năm 2012, có hình thức tổ chức sản xuất và phương án sản xuất kinh doanh phù hợp. Các ngành chuyên môn, các địa phương thường xuyên tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ về quy trình, thủ tục thành lập HTX; hỗ trợ hoàn tất các thủ tục pháp lý (giấy chứng nhận, con dấu, mã số thuế, chữ ký số…); thực hiện quy trình, thủ tục giải thể HTX DVNN Trần Thệ; củng cố, kiện toàn lại các chức danh HĐQT, BGĐ tại 05 Hợp tác xã  và tổ chức đại hội thường niên các HTX theo đúng quy định. Hiện toàn huyện có 25 HTX với 3.991ha đất canh tác, 733 thành viên, tổng vốn điều lệ 986 triệu đồng; tăng 05 HTX, 869ha đất canh tác, 137 thành viên và giảm tổng vốn điều lệ 308 triệu đồng vốn điều lệ so với cùng kỳ; tổng lợi nhuận trong năm đạt 599 triệu đồng. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động năm 2023 của 17 HTX (trừ 08 HTX mới chưa đủ điều kiện đánh giá, xếp loại) như sau: có 02 HTX xếp loại tốt, 05 HTX xếp loại khá và 11 HTX xếp loại trung bình; số lượng HTX hoạt động khá – tốt tương đương cùng kỳ và không còn HTX xếp loại yếu (giảm 05 HTX so với cùng kỳ). Trong năm, thành lập mới được 09/10 Tổ hợp tác , đạt 90%KH.

        Qua rà soát, hiện nay toàn huyện hiện còn 48 THT với 746 thành viên, diện tích sản xuất 2.568 ha, giảm 08 tổ so với năm 2022, chủ yếu do các THT hết thời gian hợp đồng hợp tác và một số nâng lên thành lập HTX; các THT được củng cố và đi vào hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng theo định hướng phát triển lên HTX. Qua đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động 46 THT (còn 02 THT chưa đủ thời gian) năm 2023, có 01 THT đạt loại giỏi, 37 THT đạt loại khá, 08 THT đạt loại trung bình; tỷ lệ hoạt động khá – giỏi đạt 82,6%, tăng 20,1% và không có loại yếu, giảm 02 THT so với cùng kỳ. 

        Qua phân tích chất lượng hoạt động, tuy không còn HTX xếp loại yếu nhưng chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiều HTX nâng lên còn chậm và không đồng đều; quy mô thành viên, vốn điều lệ đều thuộc loại siêu nhỏ và nhỏ; một số HTX chỉ dừng ở mức thành lập tổ chức đại diện của nông dân để tiếp cận các chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, chưa triển khai được các dịch vụ theo phương án sản xuất kinh doanh nên chưa có nguồn thu cho hoạt động. Năng lực tổ chức, điều hành của HĐQT, BGĐ HTX một số nơi còn hạn chế, chậm đổi mới hoạt động, chưa chủ động định hướng phát triển cho HTX, nhất là phối hợp tìm giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho HTX mà vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương. Công tác báo cáo kê khai thuế, tài chính, tự đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các HTX còn chậm trễ, bị động và còn nhiều sai sót so với hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Nhiều nơi tuy được các ngành, địa phương giới thiệu doanh nghiệp uy tín liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhưng chưa đồng thuận trong ký kết hợp đồng hợp tác, nhất là trong thời điểm giá lúa biến động mạnh như hiện nay.

        Mặc dù số lượng THT trên địa bàn huyện tương đối nhiều nhưng chất lượng hoạt động nhìn chung còn thấp, vốn, tài sản ít, thời gian hợp tác ngắn, nội dung hoạt động còn đơn điệu, thiếu bền vững.Công tác phối hợp giữa các ngành là thành viên BCĐ huyện, các địa phương có lúc còn chưa chặt chẽ, việc phối hợp hướng dẫn các HTX chưa được thường xuyên, nhất là về cách thức quản lý, điều hành của HĐQT, BGĐ HTX. Công tác báo cáo, thỉnh thị; việc củng cố, kiện toàn BCĐ cấp cơ sở gắn với phân công cán bộ phụ trách ở một vài địa phương chưa được quan tâm thực hiện.

        Qua buổi làm việc, Đồng chí Trần Thanh Dũng – CT LMHTX tỉnh phát biểu chỉ đạo: Tăng cường triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT, HTX, nhất là Nghị Quyết 20-NQ/TW của Trung ương và các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa của Tỉnh, Huyện về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Luật Hợp tác xã năm 2023, Nghị định 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về Tổ hợp tác và các văn bản có liên quan. Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhận thức đúng, đầy đủ về phát triển kinh tế tập thể là yêu cầu và xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta./.

Đặng Mạnh HùngTrạm khuyến nông huyện Giang Thành