Hòn Đất: Xã Mỹ Lâm tổ chức thành công đại hội thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Hưng lần thứ II Nhiệm kỳ 2024-2028.

Sáng ngày 27/04/2024, tại ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tổ chức thành công Đại hội thành viên Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Mỹ Hưng lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2028.

Đến dự hội nghị có đại diện phòng Nông nghiệp huyện Hòn Đất, đại diện Đảng ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn thể xã Mỹ Lâm, cùng sự có mặt của 30/36 thành viên hợp tác xã cùng tham dự.

Tại buổi hội nghị đã thông qua phương án sản xuất, điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của hợp tác xã trên tinh thần tự nguyện, tự quản, kết hợp với nguyên tác tập trung dân chủ, công khai thảo luận, với mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Quang cảnh chung tại đại hội.

Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Hưng, với diện tích 54,4 ha và 36 thành viên, đang thực hiện các mô hình dịch vụ với số vốn điều lệ là 34.540.000 đồng. Các dịch vụ chính bao gồm bơm tát, làm đất và thu hoạch. Với 10 lao động thường xuyên, hợp tác xã Mỹ Hưng không chỉ tạo ra thu nhập ổn định cho các thành viên mà còn đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng nông nghiệp địa phương. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí cho năm đầu tiên là 1.580.000 đồng/ha/năm. Kế hoạch mở rộng thêm ba dịch vụ mới khi điều kiện cho phép cũng cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng của hợp tác xã với thị trường và nhu cầu thay đổi.

Tại Đại hội thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Hưng lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2028 các thành viên hợp tác xã đều thống nhất và đồng tình rất cao về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ qua và thống nhất biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024 – 2028.Hội nghị đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX có 03 người, bầu ban kiểm soát có 02 người. Hội nghị đã nhất trí cao bầu ông Lâm Quanh Hổ trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Mỹ Hưng lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2028. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán và thủ quỹ HTX NN Mỹ Hưng ra mắt hứa hẹn sẽ cùng nhau đoàn kết, quyết tâm để cùng nhau phát triển HTX.

Hợp tác xã được thành lập với mong muốn có đầy đủ cơ sở pháp lý, để tăng thêm uy tín, mở rộng quy mô diện tích để có thể ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm ổn định đầu ra cho xã viên, giúp đỡ xã viên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, đoàn kết thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần cùng địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.

Dương kim Thắng