Hòn Đất: Công tác tiêm phòng bệnh lở mồm long móng đợt I trên địa bàn xã Nam Thái Sơn

Trong tháng 3/2024, Với mục tiêu ngăn chặn và không để dịch lở mồm long móng (LMLM) trên trâu, bò, heo xảy ra tại địa phương và phát triển ổn định chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và môi trường sinh thái, xã Nam Thái Sơn đã hoàn thành đợt tiêm phòng bệnh LMLM  được 275 liều, đạt 100% kế hoạch cho các hộ chăn nuôi heo và chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn xã.

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-PNNPTNT ngày 06/02/2024 của Phòng Nông Nghiệp Và Phát triển Nông thôn Huyện Hòn Đất và Trạm Thú y Hòn Đất về việc “Tiêm phòng bệnh lở mồm long móng đợt 1 năm 2024”.

Theo kế hoạch, Tổng liều tiêm phòng vắc xin bệnh LMLM gia súc trên 14 xã, thị trấn là 3.700 liều. Trong đó xã Nam Thái Sơn được phân bổ 275 liều, số liều tiêm cho trâu bò là 100 liều, số liều tiêm cho heo là 175 liều. Vắc xin được tiêm phòng tại các hộ chăn nuôi trên toàn địa bàn. Đợt tiêm phòng đã được triển khai tiêm trong thời gian từ ngày 15/2/2024 đến 10/3/2024. Loại vắc xin tiêm là LMLM 02 type O, A. Ngân sách tỉnh Kiên Giang sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin để tiêm phòng cho đàn gia súc của địa phương.

Cán bộ thú ý đang tiêm ngừa bệnh lở mồm long móng tại một hộ chăn nuôi.

Kế hoạch cũng nhằm mục đích tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm và tác hại của bệnh LMLM trên gia súc, các biện pháp phòng, chống dịch đến mọi người dân hiểu và cùng chung tay tham gia thực hiện. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học, đồng thời tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Chấp hành tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp trong nước, trang trại chăn nuôi không thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ, chủ chăn nuôi tự đảm bảo kinh phí để tiêm phòng cho đàn gia súc của mình.

Cán bộ thú y tổ kinh tế kỹ thuật kết hợp với mạng lưới thú y xã thực hiện tiêm phòng bệnh lở mồm long móng trên địa bàn toàn xã đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Chỉ tiêu của kế hoạch là 275 liều, thực hiện tiêm được 275 liều đạt 100% kế hoạch. Để đạt được kết quả trên, một phần lớn là nhận thức cao của bà con nông dân về lợi ích của việc tiêm phòng bệnh LMLM trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên đàn gia súc như hiện nay, đặc biệt là đối với chăn nuôi nông hộ.

Võ Duy Ngân – Tổ KTKT Nam Thái Sơn