Lịch thời vụ thả giống tôm nước lợ năm 2024 trên địa bàn huyện Kiên Lương

Theo nhận định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì tới các tháng đầu năm 2024 với xác suất khoảng 85-95%; trong các tháng mùa khô năm 2023-2024 nguy cơ cao xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở khu vực ĐBSCL.

Đồng thời theo nhận định của Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam về tình hình xâm nhập mặn năm 2023-2024, từ tháng 12/2023 đến đầu tháng 01/2024 mặn có khả năng ảnh hưởng đến 25-30 km và từ giữa tháng 01/2024 đến đầu tháng 3/2024 ranh mặn 4g/l xâm nhập mặn từ 50-65 km.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả mùa vụ sản xuất tôm nuôi năm 2024, căn cứ vào đặc điểm sinh thái từng vùng và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên tôm nuôi, UBND huyện Kiên Lương thông báo khung lịch thời vụ thả giống tôm nước lợ năm 2024, cụ thể như sau:

Nuôi tôm sú, thẻ chân trắng thâm canh và bán thâm canh

Thả giống từ tháng 01 đến tháng 12/2024 khi điều kiện độ mặn phù hợp, kiểm soát được nguồn nước và thực hiện tốt việc cải tạo, tiêu diệt mầm bệnh giữa các vụ nuôi.

Nuôi tôm sú luân canh trồng lúa

Thả giống tôm sú từ tháng 3 đến tháng 4/2024, thu hoạch đứt điểm vào tháng 8/2024. Sạ hoặc cấy lúa từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9/2024 và thu hoạch dứt điểm đến đầu tháng 01/2025.

Nuôi tôm sú quảng canh cải tiến, tôm rừng

Thả giống từ tháng 01 đến tháng 12/2024, căn cứ vào điều kiện thời tiết và độ mặn từng vùng lựa chọn thời điểm thả nuôi phù hợp, khuyến khích nuôi theo hình thức thu tỉa thả bù. Bố trí ao ương, vèo tôm giống giai đoạn đầu từ 3-4 tuần sau đó chuyển tôm sang ao nuôi, định kỳ 1-1,5 tháng thả giống một lần và thu hoạch khi tôm đạt kích cỡ phù hợp.

Để đạt được mùa vụ thành công, nhiều bội thu, giảm rủi ro trong quá trình nuôi, quý bà con cần phải thả giống nuôi tôm theo lịch thời vụ được khuyến cáo. Thiết kế hệ thống ao, ruộng nuôi hoàn chỉnh đảm bảo điều kiện theo quy định. Thực hiện ương, vèo tôm giống trong ao ương trước khi thả ra ao nuôi. Thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, môi trường và dịch bệnh để kịp thời ứng phó khi tình huống bất lợi xảy ra. Chủ động áp dụng công nghệ nuôi mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất vụ nuôi và chất lượng sản phẩm. Tham gia hình thức tổ chức sản xuất như tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu./.

Trần Hoa – Trạm Khuyến nông huyện Kiên Lương