Kiên Lương: Triển khai dự án Cánh đồng lớn vụ lúa Hè Thu năm 2024

Vừa qua, phòng Kinh tế huyện Kiên Lương phối hợp với UBND xã Hòa Điền tổ chức hội nghị triển khai đầu vụ với 9 cuộc cùng 387 nông dân tham dự “Dự án cánh đồng lớn vụ Hè Thu năm 2024” từ nguồn kinh phí Nghị định 35 và Nghị định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự hội nghị có đại diện phòng Kinh tế, trạm Khuyến nông, lãnh đạo UBND xã Hòa Điền, tổ Kinh tế Kỹ thuật, nông dân của 9 Hợp tác xã và Tổ hợp tác tham dự. Tại hội nghị, bà con nông dân được đại diện phòng Kinh tế huyện đại diện chủ đầu tư dự án triển khai nội dung và chính sách hỗ trợ với 2 dạng mô hình cụ thể như sau:

Mô hình sản xuất cánh đồng lớn đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó biến đổi khí hậu: Nhà nước hỗ trợ giống lúa chất lượng cao với số tiền là 6.000 đồng/kg tương đương 600.000 đồng/ha (nông dân thống nhất chọn giống lúa ĐS1) và 1 phần vật tư thiết yếu (phân supre Humic, phân vi lượng VBK CaMBo và phân vi lượng G.A20).

Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân: Nhà nước hỗ trợ 1 phần vật tư thiết yếu (phân supre Humic, phân vi lượng VBK CaMBo và phân vi lượng G.A20). Về lúa giống và phân bón vô cơ thì nông dân tự đầu tư (cùng 1 loại giống/cánh đồng), sử dụng giống lúa chất lượng cao (cấp xác nhận), mật độ sạ 100kg/ha.

Diện tích nhận hỗ trợ của mỗi hộ không vượt quá 3 ha/hộ, phần diện tích canh tác còn lại (vượt ngoài 3 ha) phải sử dụng cùng giống như cánh đồng lớn, nhưng không được hỗ trợ giá giống lúa từ ngân sách. Các giống lúa sử dụng phải đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và điều kiện sản xuất tại địa phương (hộ sản xuất thống nhất chọn cùng một loại giống lúa/cánh đồng).

Quang cảnh buổi hội nghị

Các hộ tham gia dự án sẽ được tập huấn, hướng dẫn quy trình canh tác “1 phải 5 giảm”, hướng dẫn cách ghi chép sổ tay sản xuất, tổ chức thực hiện đúng theo khuyến cáo lịch thời vụ gieo sạ của ngành nông nghiệp; sử dụng giống lúa chất lượng cao (cấp xác nhận), sạ thưa; sử dụng phân bón, thuốc BVTV hợp lý; hướng dẫn việc điều tra phát hiện và biện pháp phòng trừ dịch hại; tổ chức hội thảo để nông dân chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật canh tác, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư về dự án để học tập, nhân rộng mô hình. Thời gian gieo sạ tối đa 10 ngày dứt điểm diện tích trong cánh đồng đảm bảo đúng theo lịch thời vụ của huyện.

Với mục tiêu là hình thành vùng sản xuất tập trung đáp ứng được yêu cầu về liên kết tiêu thụ; sản lượng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, thúc đẩy vai trò và hoạt động của Tổ hợp tác, Hợp tác xã. Chuyển giao khoa học kỹ thuật và phương thức tổ chức sản xuất tốt cho hộ nông dân trồng lúa để nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu rui ro và lây lan bệnh dịch, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích; đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nông sản an toàn. Qua cuộc triển khai Dự án cánh đồng lớn vụ lúa Hè Thu năm 2024, các hợp tác xã và tổ hợp tác đồng tình ủng hộ, sẽ áp dụng tốt nội dung và đạt muc tiêu dự án đề ra./.

 

Đào Thị Thu