Mô hình Forward Farming giúp trồng lúa giảm 1,5 – 4 triệu đồng/ha

Đây là mô hình hợp tác giữa Công ty Bayer và Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia, với mục tiêu xây dựng nhằm kết nối và chia sẻ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng quan hệ thúc đẩy nông nghiệp tiên tiến, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các giải pháp canh tác thông minh và bền vững.

https://nongnghiep.vn/mo-hinh-forward-farming-giup-trong-lua-giam-15–4-trieu-dong-ha-d388795.html