Giang Thành. Sản xuất lúa vụ Mùa và Đông xuân 2023-2024 thành công, trúng mùa, được giá, lợi nhuận cao, nông dân phấn khởi

Vụ Mùa và Đông Xuân 2023-2024 sản xuất lúa tiếp tục đạt thắng lợi, vượt kế hoạch đề ra cả về năng suất và sản lượng; cơ cấu giống lúa chất lượng cao, giống lúa cấp xác nhận tiếp tục duy trì với tỷ lệ cao, đảm bảo theo khuyến cáo của ngành chuyên môn đã góp phần nâng cao năng suất, giá trị cho nông dân huyện Giang Thành

Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2024, ngành Nông nghiệp và PTNT huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang tổ chức sơ kết lúa vụ Mùa và Đông Xuân 2023-2024, triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa Hè Thu và Thu Đông 2024 gắn với triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND huyện Ông Bùi Văn Mến chủ trì.

Theo ông Nguyễn Thành Được, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Giang Thành, Vụ Mùa gieo sạ và thu hoạch được 280/200 ha, đạt 140% kế hoạch; năng suất đạt 5,07 tấn/ha; sản lượng 1.420/1.020 tấn, đạt 142% kế hoạch. Vụ Đông Xuân 2023-2024: gieo sạ và thu hoạch được 29.160ha/29.050 ha, đạt 100,38% kế hoạch, năng suất đạt 7,30/7,20 tấn/ha, sản lượng 212.868 tấn, tăng 1.192 tấn so với cùng kỳ.

Hội nghị Sơ kết lúa vụ Mùa và Đông Xuân 2023-2024, triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa Hè Thu và Thu Đông 2024 gắn với triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030

Ngành Nông nghiệp huyện Giang Thành đã thực hiện tốt công tác triển các dự án hỗ trợ sản xuất Vụ lúa Đông xuân 2023-2024 đã triển khai mô hình sản xuất lúa theo cánh đồng lớn được 28 cánh đồng với tổng diện tích 3.575 ha, các cánh đồng lớn đều đạt năng suất bình quân từ 7,8 – 9,0 tấn/ha lúa tươi, mang lại hiệu quả khá cao, góp phần làm giảm chi phí so các hộ đối chứng từ 1,8 – 4 triệu đồng/ha, năng suất cao hơn từ 0,1-0,3 tấn/ha, các cánh đồng liên kết với doanh nghiệp nên giá bán cao hơn từ 100-200đ/kg, từ đó lợi nhuận cao hơn bình quân 2,4 – 4 triệu đồng/ha.

Ông Bùi Văn Mến, Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết quả sản xuất vụ lúa Mùa và Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi của Giang Thành là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của thường trực huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã rất quan tâm mời gọi các doanh nghiệp có uy tín về địa phương liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa cho nông dân, đã mời gọi liên kết với doanh nghiệp được 39 cánh đồng với diện tích 8.031ha, tăng 1.821ha so với cùng kỳ, chiếm 27,5% diện tích toàn huyện, chủ yếu liên kết các giống lúa ĐS1 (giá giao động từ 7.500 – 8.800đ/kg, tăng bình quân 300đ/kg so với cùng kỳ), Đài thơm 8, OM 18 (giá giao động từ 7.800 – 9.800đ/kg, tăng bình quân 1.000-1.500đ/kg so với cùng kỳ).

 Về kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” trên địa bàn huyện Giang Thành, Ông Nguyễn Thành Được, Trưởng phòng Nông nghiệp và  PTNT huyện Giang Thành cho biết Phòng Nông nghiệp và PTNT là cơ quan đầu mối triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án; tham mưu UBND huyện thành lập Tổ thực hiện Đề án nhằm triển khai thực hiện các nội dung của Đề án trên địa bàn huyện và căn cứ tiêu chí vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp của Đề án, phối hợp các địa phương tiến hành xác định các vùng đạt tiêu chí, đăng ký với Sở Nông nghiệp và PTNT và tham mưu UBND huyên xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức, quản lý điều hành các hợp tác xã nông nghiệp trong vùng tham gia Đề án  và triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất và các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp được giao, trong đó ưu tiên cho các vùng tham gia Đề án gắn với đáp ứng các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các địa phương.

Thu hoạch lúa trong mô hình cánh đồng lớn thuộc dự án hỗ trợ sản xuất của ngành Nông nghiệp và PTNT huyện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Bùi Văn Mến, Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành đề nghị ngành Nông nghiệp và PTNT huyện rà soát, tháo gỡ khó khăn, dự báo tình hình hạn hán, thiếu nước ngọt, chỉ đạo chặt chẽ lịch thời vụ, triển khai tốt các dự án phát triển sản xuất, làm tốt công tác liên kết tiêu thụ,… tham mưu UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong chỉ đạo sản xuất tốt vụ lúa Hè thu, Thu đông 2024; tăng cường phối hợp với UBND các xã và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đảm bảo đạt kế hoạch sản xuất đề ra./.

Văn Dũng