U Minh Thượng: Tăng thu nhập từ trồng dưa lê trên bờ bao ruộng lúa-tôm

Trồng dưa lê trên bờ bao ruộng sản xuất lúa – tôm tại ấp Bờ Dừa, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng là mô hình hiệu quả cho thu nhập khá.

Ấp Bờ Dừa, xã Thạnh Yên có diện tích quy hoạch sản xuất lúa – tôm là 79 ha, chiếm 30,8% diện tích sản xuất nông nghiệp của ấp. Trước những năm 2021, 2022 nông dân thực hiện mô hình nuôi tôm luân canh với trồng lúa với mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh với tôm thẻ chân trắng cho hiệu quả kinh tế khá ổn định. Tổng thu nhập sản xuất lúa – tôm/ha/năm, trung bình từ 150 – 180 triệu/ha, sau khi trừ chi phí sản xuất thì lợi nhuận mang lại từ 82 – 99 triệu/ha, với thu nhập này đã đạt và vượt yêu cầu kế hoạch hàng năm của xã đề ra. Đồng thời tận dụng bờ bao trên vuông tôm, đầu tháng 11/2023 một số hộ dân có diện tích canh tác lúa – tôm liền kề tuyến kênh liên lạc, ấp Bờ Dừa cùng nhau thống nhất trồng dưa lê trên bờ bao ruộng lúa – tôm để tăng thêm thu nhập.

Trao đổi với hộ ông Nguyễn Văn Tới – nông dân thực hiện trồng dưa lên trên bờ bao ruộng lúa – tôm cho biết: “Sau khi làm sạch cỏ quanh bờ bao, các hộ cùng nhau xuống giống dưa lê đồng loạt, tạo lỗ sâu khoảng 1-2 cm, gieo hạt trực tiếp, mổi lỗ gieo 02 hạt tưới nước giữ ẩm 03 lần/ngày giai đoạn đầu, giai đoạn sau 02 lần/ngày, trung bình khoảng 25.000 – 30.000 gốc dưa lê/ha. Về bón phân chia làm 04 lần. (Lần 1: cây có 3 lá 20kg đạm + 20kg kali/ha; Lần 2: cây có 5 – 7 lá (bắt đầu bấm ngọn): 20kg đạm + 20kg kali/ha; Lần 3: cây có hoa cái: 40kg đạm + 40 kg kali/ha; Lần 4: khi trái chuyển sang màu trắng, chuẩn bị thu hoạch: 40kg đạm + 40kg kali/ha).  Về thuốc BVTV: Sử dụng Alpha Green định kỳ 05 ngày 01 lần trong suốt qúa trình chăm sóc dưa, Regent 800WG Polytrin 440EC trị bọ trỉ và sâu vẽ bùa; Vidubon phòng ruồi đục trái”.

Anh Tới bên ruộng dưa lê của gia đình

Đến thời điểm hiện tại, ông Tới thu hoạch 7 kỳ, còn khoảng 03 – 04 kỳ thu hoạch tiếp theo là hết vụ, mỗi kỳ thu hoạch cách nhau 2 – 3 ngày. Về hiệu quả kinh tế mang lại ông cho biết thêm: “nếu tính/ha thì năng suất trung bình 10 tấn/ha với giá bán 9.000 đ/kg, vậy tổng thu là 90 triệu đồng/ha. Tổng chi phí phân, thuốc, công chăm sóc khoảng 40 triệu đồng/ha, nên lợi nhuận được 50 triệu đồng/ha”.

Hằng năm, thường vào vụ mùa, trồng lúa, bờ bao thường để cỏ mọc không cho thu nhập. Năm nay một số hộ trồng dưa lê tạo thêm việc làm, góp phần tăng thêm thu nhập kinh tế hộ gia đình, các hộ kề cận đã thấy được hiệu quả kinh tế của mô hình đem lại nên diện tích thực hiện mô hình này đã nâng lên.

Đây là mô hình cần phát động nhân rộng. Tuy nhiên nên có sự tác động về kỹ thuật giúp nông dân ứng dụng trồng dưa lê có hiệu quả trên bờ ruộng lúa – tôm cho thời gian tới, tránh tình trạng ảnh thuốc BVTV tồn dư trong quá trình chăm sóc dưa lê gây ảnh hướng đến vụ nuôi tôm./.

Mai Văn Dũng