An Biên: Tập huấn tuân thủ quy định thị trường nhập khẩu cho vùng trồng được cấp mã số năm 2022 trên địa bàn huyện An Biên

Để hỗ trợ hướng dẫn về các quy định thị trường nhập khẩu cho vùng trồng được cấp mã số hiện nay ngày 30/5/2024, tại hội trường UBND thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, Trạm trồng trọt và BVTV huyện An Biên phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức “Tập huấn tuân thủ quy định thị trường nhập khẩu, cho vùng trồng được cấp mã số năm 2022”.

Thành phần buổi tập huấn có ông Trang Kiên Bush-Trưởng Trạm trồng trọt và BVTV huyện, chính quyền địa phương, tổ khuyến nông cộng đồng thị trấn, đại diện vùng trồng, nông hộ sản xuất cùng 30 nông dân tham dự.

Tại đây ông Trang Kiên Bush trình bày một số nội dung về: Hướng dẫn nông hộ trong vùng trồng thống nhất 1 quy trình canh tác cây trồng trong MSVT đã được phê duyệt. Quản lý sinh vật gây hại trên cây trồng, đáp ứng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm của thị trường nhập khẩu; trong đó quản lý các đối tượng sâu hại trên cây trồng tại vùng trồng theo biện pháp quản lý tổng hợp (IPM), quản lý bệnh hại cây trồng theo biện pháp tổng hợp, sử dụng phân bón, thuốc BVTV tuân thủ các quy định về chất cấm, mức dư lượng kim loại nặng, dư lượng nitrat và mức dư lượng thuốc BVTV trong nông sản; hướng dẫn các loại thuốc BVTV phù hợp để quản lý sâu hại, bệnh hại cây trồng phù hợp với quy định của thị trường nhập khẩu loại nông sản trong vùng trồng…

Tập huấn tuân thủ quy định thị trường nhập khẩu, cho vùng trồng được cấp mã số năm 2022

Qua buổi tập huấn giúp nông dân hiểu được mục đích, của duy trì cấp mã số vùng trồng từ đó nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân được cấp MSVT về tầm quan trọng và ý nghĩa để duy trì và đáp ứng được các yêu cầu theo quy định, kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý khi có thay đổi thông tin liên quan đến vùng trồng, giám sát dư lượng thuốc BVTV, sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, hạn chế tối đa dư lượng, không sử dụng thuốc BVTV cấm sử dụng, ngoài danh mục.

Đồng thời, hướng dẫn người dân việc áp dụng các quy trình canh tác theo hướng an toàn, hữu cơ, duy trì chất lượng của vùng trồng đã được cấp mã số, góp phần giúp từng thành viên trong vùng trồng thay đổi tập quán sản xuất theo hướng an toàn, ghi chép sổ nhật ký, nhật ký điện tử, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và vấn đề an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Nguyễn Thị Mót-Viễn