Vĩnh Thuận: Hội nghị thành lập HTX sản xuất dịch vụ Tôm – Lúa Bình Hòa 1

Ngày 31/05/2024, tại ấp Bình Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận UBND xã Vĩnh Bình Bắc phối hợp Tổ Kinh tế kỹ thuật xã Vĩnh Bình Bắc tổ chức Hội nghị thành lập hợp tác xã (HTX) sản xuất dịch vụ Tôm – Lúa Bình Hòa 1, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đến dự có ông Dương Thanh Quang, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Văn Liên, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; bà Nguyễn Thị Bé Sáu Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình Bắc; các ban, ngành, đoàn thể xã và thành viên HTX.

Ấp Bình Hòa, là vùng chuyên canh tôm – lúa, những năm qua đa số các hộ dân sản xuất nhỏ lẻ, chi phí cao. Việc hình thành HTX nơi đây là thuận lợi cơ bản giúp bà con nông dân tránh khỏi rủi ro trong sản xuất, nâng cao lợi nhuận và thu nhập ổn định.

Hợp tác xã có 17 thành viên, vốn đều lệ 57,5 triệu đồng, sản xuất trên diện tích 52,5ha. HTX sẽ thực hiện các dịch vụ cơ bản cho thành viên như: Cung ứng giống lúa, tôm; làm đất; thu hoạch; tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ mua chung vật tư nông nghiệp.

Mục tiêu chính của HTX là liên kết với doanh nghiệp trong việc cung ứng giồng, vật tư nông nghiệp, giảm giá đầu vào và ổn định đầu ra sản phẩm cho thành viên. Khi có đủ điều kiện HTX sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển các dịch vụ sau thu hoạch, vận động phát triển thành viên mới, tăng diện tích sản xuất…

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Thanh Quang, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh lưu ý “Sau hội nghị thành lập HTX cần phải tích cực triển khai đúng, có hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh; lấy nhu cầu của thành viên làm mục tiêu phát triển các dịch vụ; tạo chuỗi giá trị liên kết trong hoạt động; nâng cao vai trò của lãnh đạo HTX và vai trò của kiểm soát; bám sát định hướng phát triển kinh tế của địa phương”.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Liên, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho rằng: Xây dựng HTX giúp bà con giảm chi phí sản xuất, nâng cao lợi nhuận và giá trị sản phẩm. HTX cần đoàn kết chặt chẽ để phát huy sức mạnh tập thể trong sản xuất. HTX cần tạo niềm tin vững chắc thông qua phục vụ dịch vụ có hiệu quả cho thành viên”.

Ông Trần Văn Mến (áo trắng) chủ tịch hội đồng quản trị phát biểu trước hội nghị

Kết thúc hội nghị, đã thông qua Nghị quyết và được thành viên biểu quyết tán thành 100%. Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 người, ông Trần Văn Mến được bầu làm Chủ tịch. Ban kiểm soát 01 người, ông Lý Văn Nhóc được bầu làm Ban kiểm soát HTX.

Lâm Phước Khiêm-Viễn