Giồng Riềng: Lễ phát động xây dựng xã Hòa Lợi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HU ngày 06/07/2021 của Huyện ủy Giồng Riềng về việc xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND huyện Giồng Riềng, về việc tập trung chỉ đạo xã Hòa Lợi đạt chuẩn xã NTM nâng cao 2024. Sáng ngày 07/03/2023 tại xã Hòa Lợi Tổ chức buổi Lễ Phát động xây dựng xã NTM nâng cao năm 2024.

Được công nhận là xã đạt chuẩn NTM vào năm 2016, xã Hòa Lợi đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và hướng đến mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao. Qua khảo sát và đánh giá, hiện nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí NTM nâng cao về các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, văn hóa, an ninh trật tự và phát triển cộng đồng.

Quang cảnh chung lễ phát động xây dựng NTM xã Hòa Lợi.

Xây dựng xã NTM nâng cao là một quá trình đầy thách thức, trong buổi lễ phát động xây dựng xã NTM nâng cao năm 2024, ông Trần Trung Thiện – Chủ tịch UBND xã Hòa Lợi, đã đặt ra những mục tiêu cụ thể: tiếp tục duy trì và hoàn thiện các tiêu chí NTM đã đạt; hoàn thành 7 tiêu chí NTM nâng cao còn lại liên quan đến giao thông nông thôn, giáo dục, thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường và chất lượng môi trường sống; và trong các tiêu chí sẽ tập trung vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả để tăng thu nhập cho người dân.

Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhưng chủ tịch xã Hòa Lợi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận và đoàn kết của nhân dân, xã sẽ vượt qua mọi khó khăn và thách thức để hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao và đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024.

Nguyễn Thị kim Lập – Tổ KTKT Hòa Lợi