An Biên: Tăng cường hỗ trợ người dân trong vụ nuôi tôm- lúa

Theo kế hoạch năm 2024 huyện An Biên có 22.060,6 ha sản xuất tôm lúa, đến nay nông dân đã thả giống được 21.146 ha, đạt 95,8 % kế hoạch.

 Để hỗ trợ nông dân sản xuất có hiệu quả, ngay từ đầu vụ, trạm Khuyến nông huyện An Biên đã tăng cường chỉ đạo tổ Kinh tế kỹ thuật chủ động tuyên truyền, tập huấn cho nông  dân về lịch thời vụ, hướng dẫn cải tạo ao nuôi, chọn giống …qua đó bằng nguồn kinh phí của địa phương đã tập huấn kỹ thuật được 10 lớp kỹ thuật nuôi tôm nước lợ cho 260 lượt nông dân. Đồng thời, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện An Biên tổ chức 1 cuộc tọa đàm đầu vụ cho 50 nông dân tham dự. Hằng tuần cán bộ tổ Kinh tế kỹ thuật các xã, Thị trấn đo độ mặn định kỳ theo các tuyến kênh,  kịp thời thông tin đến người nông dân diễn biến môi trường nước để nông dân chủ động lấy nước vào ruộng nuôi vào thời điểm có độ mặn thích hợp.

Buổi tập huấn tại địa phương

Bên cạnh đó, trong quá trình nuôi các cán bộ tổ kinh tế thường xuyên bám sát đồng ruộng, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn nông dân quản lý chăm sóc tôm nuôi mùa nắng nóng , đặc biệt nhằm hạn chế một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên tôm nuôi có khả năng lây lan rộng như bệnh đốm trắng (WSD), đầu vàng (YHV) cán bộ kỹ thuật thường xuyên tuyên truyền người dân nuôi tôm quản lý cộng đồng, không xả nước ra kênh rạch khi tôm bị bệnh, báo ngay cho chính quyền địa phương, cán bộ chuyên môn để lấy mẫu xét nghiệm miễn phí nếu tôm bị bệnh truyền nhiễm thì nhà nước hỗ trợ hóa chất Clorine dập dịch theo quy định hạn chế dịch bệnh lây lan.

Trong thời gian tới trạm Khuyến nông An Biên sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ người dân chăm sóc vụ nuôi tôm nước lợ năm 2024 để nông dân sản xuất mô hình  tôm – lúa ngày càng có hiệu quả cao hơn./.

Võ Thị Cẩm Vân