An Biên: Dự án “Cánh đồng lớn đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó biến đổi khí hậu” đạt hiệu quả kinh tế cao

Vụ Đông Xuân 2023 – 2024 trạm Khuyến nông huyện An Biên triển khai thực hiện 150 ha dự án “Cánh đồng lớn” đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hợp tác xã Tân Lập, thị trấn thứ 3 và HTX Tân Việt, xã Đông Yên, thuộc huyện An Biên, giống lúa thực hiện Đài Thơm 8.Nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ một phần lúa giống, vật tư: tương đương gần 1.500.000 đ/ha. Bên cạnh đó nông dân được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn ghi chép nhật ký đồng ruộng trong quá trình sản xuất.

Lúa được thương lái đến tận nhà để mua

Nhờ áp dụng tốt quy trình kỹ thuật canh tác lúa 1 phải, 5 giảm nên lúa trong mô hình đạt hiệu quả cao: Lượng giống gieo sạ 100 kg/ha, giảm 20 kg/ha, áp dụng bón phân cân đối, kết hợp bón phân hóa học với sử dụng các sản phẩm phân bón vi lượng, phân bón lá sinh học nên lúa sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh, chống chịu tốt với điều kiện nắng hạn cuối vụ. Lúa thu hoạch đạt trung bình 6,7 tấn/ha, giá bao tiêu 9.000 đ/kg, tổng thu 60.300.000 đ, sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu được trên 40 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Văn Tiền, giám đốc HTX Tân Lập chia sẽ: Vụ Đông Xuân 2023 – 2024 HTX Tân Lập tham gia thực hiện 75 ha dự án cánh đồng lớn. Sau khi được tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, các thành viên tham gia thực hiện tốt theo khuyến cáo của ngành chuyên môn qua đó chi phí sản xuất giảm hơn 2 triệu đồng/ha. Lúa trong cánh đồng đều có bao tiêu đầu ra, năng suất lúa cao, bán được giá, người nông dân thu được lợi nhuận trên 40 triệu đồng/ha nên rất phấn khởi.

Mô hình Cánh đồng lớn đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó biến đổi khí hậu” thực hiện thành công góp phần nâng cao năng lực hoạt động của HTX, các thành viên có điều kiện trao đổi kinh ngiệm sản xuất. Giảm giá thành, nâng cao hiệu quả kinh tế. Sản xuất theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay./.

Võ Thị Cẩm Vân-Viễn