Lịch công tác phòng Khuyến ngư – Nuôi trồng thủy hải sản từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023

 

Stt

HỌ TÊN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1

Nguyễn Ngọc ToảnTT: Viết báo cáo DA ghẹ xanhTT: Viết báo cáo DA ghẹ xanhTT: Viết báo cáo DA ghẹ xanhTT: Xây dựng CTNN 2024TT: Bảo vệ kế hoạch CTNN 2023

2

Nguyễn Thị Thúy NgaKL: Kiểm kê thiết bị đề tài, dự ánKH: Thả giống dự án KNQGKH: Thả giống dự án KNQGKH: Thả giống dự án KNQGTT: Bảo vệ kế hoạch CTNN 2024

3

Trần Thị Bé GấmTT: Soạn hồ sơ nông dânTT: Xây dựng CTNN 2024TT: Xây dựng CTNN 2024TT: Xây dựng CTNN 2024TT: Bảo vệ kế hoạch CTNN 2024

4

Danh NhiệtTT: Sửa DA NTMTT: Sửa DA NTMTT: Xây dựng CT 2024TT: Xây dựng CT 2024TT: Bảo vệ kế hoạch CTNN 2024

5

Huỳnh Minh TiễnGR, GQ: Thả giống mô hình cá chạch lấuTT: Làm hồ sơ chứng từTT: Làm hồ sơ chứng từAB, VT: kiểm tra MH nước ngọtAM: Tập huấn

6

Nguyễn Thị Ngọc CươngTT: Soạn hồ sơ NDTT: Soạn hồ sơ NDKL: Thả giống CT mặn – lợHĐ: Ktra mô hình TCXAB: Ktra mô hình tôm – lúa

7

Lê Thị ThơmST: tập huấn TOTST: tập huấn TOTHĐ: Kiểm tra
mô hình
TT: Xử lý số
liệu
TT: Xử lý số
liệu

8

Nguyễn Hoàng KhangST: Tập huấn TOTST: Tập huấn TOTKL: Thả giốngTT: Xử lý số
liệu
TT: Xử lý số
liệu

9

Trần Hà Quang DựST: Tập huấn TOTST: Tập huấn TOTTT: Xử lý số
liệu
TT: Xử lý số
liệu
TT: Xử lý số
liệu