Lịch công tác Phòng Kế hoạch – Tổng hợp từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023

Stt

HỌ TÊN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1

Huỳnh Văn NhânTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngHT: Tập huấn

2

Phạm Thị Linh MụiTT: Xử lý công việc PhòngAB, AM: Kiểm tra giao nhận vật tưTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc Phòng

3

Đào Cẩm HằngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc Phòng

4

Nguyễn Thị YếnTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc Phòng

5

Lê Công ThứcTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc Phòng

6

Trần Thị Thu ThủyTT: Xử lý công việc PhòngAB, AM: Kiểm tra giao nhận vật tưTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc Phòng

7

Bùi Thị Như TrúcTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc PhòngTT: Xử lý công việc Phòng