Giồng Riềng: Triển khai mô hình nuôi cá trê vàng luân canh trên ruộng lúa

Thực hiện kế hoạch của Trung Tâm khuyến nông Kiên Giang về việc tổ chức, triển khai, thực hiện chương trình phát triển mô hình Thủy sản, đặc sản nước ngọt năm 2023, xã Thạnh Bình được phân bổ 01 điểm thuộc Mô hình nuôi cá trê vàng luân canh trên ruộng lúa năm 2023, sau thời gian khảo sát nhu cầu, lựa chọn địa điểm có nguồn nước phù hợp, giao thông thuận tiện đi lại theo dõi mô hình và chuẩn bị tốt các điều kiện thả nuôi. Ngày 13 tháng 9 năm 2023 tổ Kinh tế kỹ thuật xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng cùng Trạm Khuyến nông huyện Giồng Riềng phối hợp phòng Khuyến ngư – Nuôi trồng Thủy hải sản Trung Tâm Khuyến Nông Kiên Giang tiến hành thả cá trê vàng giống 66 kg kích cỡ cá giống 180 con 1kg cho hộ ông Phan Văn Trạng ấp Chà Rào, xã Thạnh Bình với quy mô 01 ha/điểm.

Mô hình nuôi cá Trê vàng trên ruộng lúa được xây dựng với tổng kinh phí là 20.760.000 đồng/ha. Khi tham gia mô hình hộ nuôi được hỗ trợ 50% chi phí cá giống 9.720.000 đồng/ha, bao gồm các chi phí cụ thể như sau: cá giống: 4.950.000 đồng; thức ăn công nghiệp: 4.250.000 đồng; hóa chất diệt khuẩn: 220.000 đồng; chế phẩm xử lý môi trường: 300.000 đồng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện mô hình hộ nuôi sẽ được áp dụng kỹ thuật nuôi theo quy trình của Trung tâm Khuyến Nông và được sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật chuyên môn thường xuyên theo dõi, hỗ trợ hộ nuôi giúp giải quyết những vấn đề khó khăn, hạn chế những rũi ro cho nông dân trong suốt quá trình nuôi.

Mô hình nuôi cá trê vàng trên ruộng lúa

Như vậy thông qua mô hình nuôi cá trê vàng trên ruộng lúa hộ tham gia ngoài việc được nhận một phần kinh phí hỗ trợ từ Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang giúp người nuôi an tâm, phấn khởi hơn khi sản xuất. Đồng thời với sự hỗ trợ, hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi mô hình, tạo điều kiện giúp hộ nuôi với kinh nghiệm sẵn có kết hợp với việc vận dụng những kỹ thuật, khoa học tiến bộ vào quá trình sản xuất, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế cho gia đình và lan tỏa rộng hơn trên địa phương để nhiều hộ cùng tham gia ứng dụng./.

Trần Văn Sỹ