Hòn Đất: Triển khai tập huấn, chuyển giao kỹ thuật biện pháp quản lý lúa cỏ (lúa ma) và tập huấn chống dịch trên lúa vụ Hè Thu năm 2024

Nhằm giúp nông dân nắm bắt và thực hiện tốt lịch gieo sạ vụ Hè Thu năm 2024, đồng thời áp dụng “biện pháp quản lý lúa cỏ” và chủ động ngăn chặn sự phát sinh và lây lan dịch bệnh trong sản xuất lúa các vụ tiếp theo; UBND huyện Hòn Đất đã lập kế hoạch triển khai tập huấn, chuyển giao kỹ thuật biện pháp quản lý lúa cỏ và tập huấn chống dịch trên lúa vụ Hè thu năm 2024.

        Tổng số lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật biện pháp quản lý lúa cỏ và tập huấn chống dịch trên vụ lúa vụ Hè Thu năm 2024 là 130 lớp, cho 14 xã và thị trấn, mỗi xã, thị trấn từ 8 – 12 lớp. Các lớp tập huấn này sẽ giúp nông dân nắm rõ các kỹ thuật, biện pháp quản lý lúa cỏ và phòng chống dịch trên lúa vụ Hè Thu năm 2024. Đồng thời cán bộ kỹ thuật sẽ hướng dẫn nông dân về các công đoạn trong sản xuất một vụ lúa như: Thời vụ, xử lý đất, giống, kỹ thuật làm đất, bón phân, chăm sóc, khử lẫn và hướng dẫn kỹ thuật biện pháp làm đất giảm nguy cơ lúa bị ngộ độc phèn.

Cán bộ kỹ thuật trạm trồng trọt và BVTV đang chuyển giao kỹ thuật, biện pháp quản lý lúa cỏ (lúa ma).

        Bên cạnh đó, cán bộ kỹ thuật trạm BVTV huyện Hòn Đất còn cung cấp thêm cho nông dân sản xuất về thông tin tình hình sản xuất lúa địa phương, phổ biến lịch gieo sạ vụ lúa Hè Thu năm 2024, thông tin về số chủng loại thời gian sinh trưởng, hình thức lây lan, khả năng lưu tồn của lúa cỏ và các biện pháp kỹ thuật về quản lý lúa cỏ trên ruộng lúa

        Kế hoạch triển khai tập huấn, chuyển giao kỹ thuật biện pháp quản lý lúa cỏ (lúa ma) và tập huấn chống dịch trên lúa vụ Hè Thu năm 2024 được triển khai thực hiện đồng loạt trên địa bàn các xã, thị trấn trong thời gian từ ngày 08/04-29/04/2024.

        Để góp phần thực hiện đạt hiệu quả cao kế hoạch triển khai tập huấn, chuyển giao kỹ thuật biện pháp quản lý lúa cỏ và tập huấn chống dịch trên lúa vụ Hè Thu năm 2024 của UBND huyện Hòn Đất, trạm Khuyến nông huyện Hòn Đất sẽ phối hợp chặt chẽ với trạm Trồng trọt và BVTV huyện Hòn Đất, UBND các xã, thị trấn cùng các tổ Kinh tế Kỹ thuật tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra./.

Nguyễn Thị Thu Lan