An Biên: Chủ động chăm sóc lúa Đông Xuân ứng phó với hạn mặn

Vụ Đông xuân 2023 – 2024 huyện An Biên gieo sạ 5.617 ha, theo kết quả tình hình sản xuất lúa hiện nay chủ yếu trong giai đoạn trổ chín. Theo dự báo tình hình khí tượng thủy văn thì mùa khô năm nay sẽ khốc liệt hơn, tháng 1 -3/2024 là cao điểm của mùa khô khu vục Nam Bộ, mặn có thể xâm nhập sâu vào nội đồng làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Khi thiếu nước cây lúa sẽ sinh trưởng phát triển kém, đòng nhỏ, nghẹn đòng, bông ngắn, hạt bị lép lững nhiều, ảnh hưởng đến năng suất.

 Để chủ động ứng phó với hạn mặn, thiếu nước có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2023-2024, trong thời gian qua phòng Nông nghiệp PTNT huyện An Biên và trạm Khuyến nông huyện An Biên đã hướng dẫn, tuyên truyền các hợp tác xã (HTX), hộ sản xuất chủ động gia cố bờ bao, cống bọng tránh nước ngọt trong ruộng mất đi và không cho nước mặn từ kênh rạch chảy vào ruộng. Đối với các HTX có trữ nước trong kênh thủy lợi cần thường xuyên kiểm tra bờ bao, cống đập trạm bơm tránh nước tràn hoặc rò rĩ nước mặn vào kênh thủy lợi nơi trữ nước ngọt.

Ông Nguyễn Văn Tiền, Giám đốc HTX Tân Lập, Khu Phố 2, Thị Trấn Thứ 3 cho biết: HTX  có gần 200 ha, sau khi được khuyến cáo của các ngành chuyên môn về tình hình hạn mặn năm nay, HTX đã chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, nguồn nước để có kế hoạch trữ nước, tranh thủ nguồn nước ngọt để bơm cho lúa, nhất là giai đoạn đòng – trổ. Trước khi đưa nước vào kênh dự trữ hoặc đưa vào ruộng đều kiểm tra để đảm bảo nước đưa vào ruộng không nhiễm mặn.

Ông Danh Sơn, thành viên HTX Tân Thành, Khu Phố 5, Thị Trấn thứ 3 cho biết: Vụ Đông Xuân năm nay ông tiếp tục duy trì áp dụng quy trình canh tác lúa bền vững SRP, thay thế một phần phân hóa học bằng phân hữu cơ nên ruộng lúa của ông phát triển tốt, chống chịu tốt với điều kiện bất lợi của khô hạn, lúa hiện nay đang trong giai đoạn chín, đánh giá năng suất trên 7 tấn/ha.

Bên cạnh đó trạm Khuyến nông, các tổ Khuyến nông cộng đồng đã tăng cường tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh giai đoạn đòng trổ, trổ chín nhằm bảo vệ vụ sản xuất  lúa Đông Xuân 2023 – 2024 đạt hiệu quả./.

Võ Thị Cẩm Vân-Viễn