An Minh: Triển khai tập huấn Dự án “Phát triển sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị giai đoạn 2022-2025”

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc triển khai và thực hiện dự án. Ngày 11 tháng 8 năm 2023 Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang phối hợp với Phòng nông nghiệp và PNTN huyện An Minh cùng chính quyền địa phương triển khai thực hiện Dự án “Phát triển sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị giai đoạn 2022-2025”.

Đến ngày 14 tháng 9 năm 2023 tại ấp 10 Chợ A, xã Đông Hưng, huyện An Minh Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang phối hợp với trạm Khuyến nông huyện cùng chính quyền địa phương triển khai tập huấn cho nông dân tham gia Dự án “Phát triển sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị giai đoạn 2022-2025”.

Tham dự buổi tập huấn có ông Nguyễn Hồng Hài, phó Trưởng trạm Khuyến Nông huyện là giảng viên của buổi tập huấn, cùng với 30 nông dân là thành viên Hợp tác xã (HTX) tham gia dự án và nông dân ngoài dự án. Tại buổi tập huấn đại diện Trung tâm Khuyến nông đã triển khai mục tiêu, yêu cầu cũng như kinh phí đầu tư trong Dự án cho bà con nông dân nắm rõ. Đồng thời  nông dân được cán bộ chuyên môn tập huấn truyền đạt những kiến thức về nông nghiệp hữu cơ, xoay quanh quy trình sản xuất lúa hữu cơ trên nền đất nuôi tôm như: Cơ cấu mùa vụ, các yêu cầu vùng sản xuất hữu cơ, chuẩn bị đất, yêu cầu nước tưới, chọn giống, xử lý giống và gieo sạ. Đặc biệt hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ và phòng trừ các đối tượng gây hại trên lúa bằng thuốc dạng sinh học. Ngoài ra, hướng dẫn thành viên HTX nắm được hướng dẫn ghi chép nhật ký đồng ruộng để hoạch toán chi phí cũng như đảm bảo chi xuất nguồn gốc….. từ đó nông dân có thêm kiến thức cơ bản áp dụng tốt khi thực hiện quy trình để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Thông qua việc thực hiện dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm chủ lực của mô hình canh tác tôm – lúa tại Kiên Giang. Thúc đẩy tổ chức sản xuất theo mã số vùng trồng gắn với tổ chức sản xuất theo tổ hợp tác, HTX, hình thành liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn hữu cơ  và được doanh nghiệp liên kết bao tiêu với giá cao giúp người dân tăng thu nhập cải thiện đời sống. Sau khi kết thúc buổi tập huấn bà con nông dân rất phấn khởi hứa hẹn 1 vụ mùa 2023-2024 bội thu.

Nguyễn Thị Hồng Điệp