Vĩnh Thuận: Tổng kết công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023

Phát triển Kinh tế tập thể là chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Kinh tế tập thể ( KTTT) mà nồng cốt là các Hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác có vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế.

Ngày 22 tháng 04 năm 2024, UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức Tổng kết công tác đổi mới, phát triển KTTT, HTX năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ KTTT năm 2024.

Tham dự hội nghị tổng kết có: Ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, ông Lê Văn Đủ,  Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng tham dự có đại diện các ban ngành đoàn thể huyện, UBND các xã, cùng với lãnh đạo các HTX trên địa bàn huyện.

Quan cảnh hội nghị Tổng kết KTTT, HTX năm 2023

Trong năm 2023 có 03 HTX được thành lập mới, nâng tổng số Hợp tác xã trên địa bàn huyện lên 26 HTX, trong đó lĩnh vực Nông nghiệp là 22 HTX, phi Nông nghiệp là 04 HTX. Hoạt động các HTX tiếp tục được duy trì và có bước phát triển, từng bước khẳng định HTX là vai trò nền tảng trong tổ chức lại sản xuất nông nghiệp ở nông thôn theo hướng làm ăn mới, liên kết đa dạng về lĩnh vực.

Qua đánh giá về hoạt động của HTX năm 2023, có 07 HTX hoạt động khá, 12 HTX hoạt động trung bình, 04 HTX hoạt động yếu, 03 HTX mới thành lập dưới 12 tháng. Nhìn chung các HTX hoạt động ổn định, doanh thu bình quân 200 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân trên 50 triệu đồng/năm, giải quyết được nhiều lao động ở nông thôn. Tổng số lao động thành viên HTX là 575 người, trong đó cán bộ quản lý là 38 người, tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 80 người. Tổ hợp tác thường xuyên được cũng cố, kiện toàn, nâng lên chất lượng hoạt động, đến nay toàn huyện có 76 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp.

Ông Lê Văn Đủ Phó CT. UBND huyện (Đứng đầu từ trái qua) trao giấy khen cho các HTX

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đưa ra nhiều ý kiến xung quanh về phát triển kinh tế hợp tác, HTX, các chính sách hỗ trợ cho các HTX về bồi dưỡng nguồn nhân lực, về chính sách thành lập mới HTX, về hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, về tiếp cận các nguồn vốn vay, các khó khăn trong quá trình liên kết tiêu thụ, về đội ngũ quản lý HTX, về mở rộng thêm các dịch vụ, đưa các phẩm nông nghiệp chủ lực lên sàn… Qua đó các ý kiến của các đại biểu được chủ tọa trả lời, giải đáp và chỉ đạo trọng tâm phát triển KTTT trong thời gian tới.

Tại hội nghị tổng kết, Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển KTTT, HTX năm 2023.

Đoàn Văn Đủ