An Biên: Triển khai Dự án sản xuất lúa cánh đồng lớn theo hướng hữu cơ vụ Hè Thu năm 2024

Dự án thực hiện với quy mô 300 ha trên toàn huyện An Biên, cụ thể: Xã Hưng Yên thực hiện 100 ha, xã Đông Yên 100 ha và Thị trấn Thứ Ba 100 ha. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án 1.232.280.000 đ. Thời gian thực hiện từ tháng 4/2024 – 12/2024. Nông dân tham gia sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí mua lúa giống (gieo sạ 100kg/ha), phân bón lá trung, vi lượng, phân bón lá sinh học tương đương 2.050.000 đ/ha.

Mục tiêu Dự án nhằm giúp người sản xuất ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật 1 phải 5 giảm (sử dụng giống xác nhận, giảm lượng giống gieo sạ còn 100 kg/ha, giảm phân hoá học từ 20% trở lên, giảm thuốc bảo vệ thực vật từ 15-20% theo thực tế sản xuất hoặc sử dụng thuốc BVTV sinh học, giảm nước tưới, giảm thất thoát sau thu hoạch). Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, tăng chất lượng, nâng cao giá trị nông sản, giảm giá thành sản xuất, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm gạo An Biên đạt năng suất và chất lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Các học viên tại buổi triển khai dự án

Trong quá trình thực hiện, nông dân tham ra được tập huấn 2 lần về quy trình sản xuất lúa 1 phải – 5 giảm, kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, hướng dẫn biện pháp điều tra dịch hại và biện pháp phòng trừ hiệu quả đồng thời có cán bộ kỹ thuật  tư vấn kỹ thuật sản xuất trong suốt mùa vụ, hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký và cấp mã số vùng trồng, giới thiệu các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các cánh đồng tham gia dự án.

Bên cạnh đó, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, tăng thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cho các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, nông dân có điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tạo sự gắn bó, đoàn kết của các thành viên, thúc đẩy kinh tế tập thể ngày càng phát triển./.

 Võ Thị Cẩm Vân