U Minh Thượng: Lúa Đông Xuân 2023-2024 vừa đạt năng suất, vừa bán giá cao

Huyện U Minh Thượng có diện tích gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 là 6.328,6 ha đạt 97,4% so với kế hoạch. Hiện nay, trên địa bàn huyện, các cánh đồng lúa vàng đang được nông dân tiến hành thu hoạch với không khí sôi nổi và rộn ràng.

Diện tích thu hoạch 5.406,6 ha (đạt 85,4%) với năng suất trung bình khoảng 6,5 – 7,0 tấn/ha. Vụ lúa Đông Xuân năm nay với giá lúa tăng cao kỷ lục từ trước đến nay, nông dân rất vui mừng do lúa vừa đạt năng suất, vừa bán giá cao. Sau khi thu hoạch, trừ đi chi phí thì lợi nhuận trung bình khoảng từ 35 – 40 triệu đồng/ha.

Nông dân đang thu hoạch lúa Đông Xuân năm 2023-2024

Ông Nguyễn Văn Ngà nông dân tại ấp Vĩnh Hưng, xã Hoà Chánh, cho biết: “Vụ Đông Xuân này, lúa ít sâu bệnh, giá phân bón, thuốc BVTV ổn định nên chi phí sản xuất cũng ít hơn so với các vụ lúa trước, lúa bán lại được giá cao, hiện tại giá lúa tươi OM 18, Đài Thơm 8 giá thương lái thu mua tại ruộng từ 8.800 – 9.300 đồng/kg, so với vụ Hè Thu gần đây thì giá bán cao hơn 1.500 – 2.000 đồng mỗi kg, nông dân có lợi nhuận cao hơn, phấn khởi lắm”.

Ngoài ra, ông Nguyễn Trường Giang nông dân tại ấp Vĩnh Trung, xã Hòa Chánh vừa mới thu hoạch xong 5 ha lúa Đài Thơm 8 cũng vui vẻ chia sẻ: “vụ này năm nay lúa trúng mùa có năng suất từ 800 – 900 kg/công (1.296 m2), bán với giá 9.100 đồng/kg, trừ chi phí lợi nhuận khoảng 5.000.000 đồng/công”.

Với tín hiệu vui cho nông dân sản xuất lúa như hiện nay, bà con an tâm sản xuất, phấn khởi ra đồng với kỳ vọng những vụ mùa bội thu tiếp theo.

Lê Hoàng Ân-Viễn