Vĩnh Thuận: Hiệu quả từ Dự án Cánh đồng lớn đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó với biến đổi khí hậu vụ Đông Xuân 2023-2024

Vụ Đông Xuân 2023-2024, Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận triển khai Dự án “Cánh đồng lớn đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó biến đổi khí hậu tại Tổ trồng lúa ấp Kinh 2 với quy mô 75 ha với 32 hộ nông dân tham gia.

Khi tham gia Dự án nông dân được hỗ trợ 40% giống lúa cấp xác nhận, sử dụng giống Đài thơm 8, ngoài ra còn hỗ trợ gói vật tư trị giá 1.000.000đ/ha gồm các sản phẩm hữu cơ vi sinh và được hỗ trợ tập huấn quy trình kỹ thuật, hướng dẫn ghi chép nhật ký đồng ruộng, đây cũng là nền tảng để nông dân làm quen với việc ghi chép, truy xuất nguồn gốc, từ đó mạnh dạn chuyển đổi sản xuất lúa theo hướng an toàn và bền vững.

Đến nay, qua 4 tháng thực hiện dự án, nông dân đã thu hoạch dứt điểm, hiệu quả mang lại rất khả quan, bà con rất phấn khởi cho một vụ mùa thắng lợi kép “vừa có giá vừa năng suất cao”.

Hình ảnh lúa trong Dự án đã thu hoạch xong chuẩn bị cân cho thương lái

Qua số liệu báo cáo của cán bộ theo dõi điểm thì Dự án đạt được kết quả khả quan, năng suất vượt trội cộng với giá lúa thương phẩm cao hơn so với hàng năm từ 2.000đ – 3.000đ/kg, cho nên thành viên tham gia dự án đều rất vui mừng và phấn khởi. Chi phí đầu tư trung bình trong dự án dao động 20.174.000 đồng/ha giảm 1.150.000 đồng/ha so với canh tác ngoài dự án, năng suất trung bình ước đạt 6,2 tấn/ha cao hơn 0,2 tấn/ha so với ngoài dự án (6,0 tấn/ha) và cao hơn hàng năm từ 0,3 – 0,5 tấn/ha, lợi nhuận trung bình trong dự án đạt 42.446.000 đồng/ha cao hơn 1.366.000 đồng/ha so với ngoài dự án, giá thành sản xuất chỉ 3.253 đồng/kg, góp phần tăng lợi nhuận. Diện tích trong cánh đồng đều được thương lái thu mua với giá 10.100đ/kg. Ngoài ra, nông dân tham gia dự án được tập huấn theo quy trình 01 phải 05 giảm, được cán bộ kỹ thuật thăm đồng thường xuyên, vì vậy số lần phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ các đối tượng gây hại giảm so với canh tác bên ngoài là 1,5 lần, dẫn đến giảm chi phí sản xuất, hạn chế ảnh hưởng môi trường góp phần mang lại thành công cho dự án.

Anh Nguyễn Văn Nâu, đại diện nông dân trong dự án cho biết: “Nhà anh tham gia cánh đồng lớn với diện tích 1 ha, năng suất đạt 850 kg/công tầm lớn, giá bán 10.100 đ/kg, anh thu được 66.155.000 đồng, chi phí 20.174.000 đồng, anh lời được 45.981.000 đồng. Chưa năm nào được như năm nay, bà con đều đạt năng suất cao, một phần cũng nhờ sự hỗ trợ từ Trung tâm Khuyến nông, về giống, phân, kỹ thuật, …bên cạnh đó giúp chúng tôi hiểu và làm theo kinh tế tập thể trên một cánh đồng, làm cùng một giống, sạ đồng loạt sẽ mang lại nhiều lợi ích”.

Vụ Đông xuân 2023-2024 dự án đạt được các chỉ tiêu đề ra, giảm được chi phí sản xuất và tăng năng suất, lợi nhuận, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho thành viên, sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm rủi ro dịch bệnh, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tạo được vùng nguyên liệu chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thông qua cấp mã vùng trồng cho các cánh đồng tham gia dự án, góp phần thay đổi đời sống nông thôn.

Nguyễn Thị Cẩm Lình-Viễn