Hòn Đất: Xã Nam Thái Sơn cấp hóa chất phòng bệnh gia súc gia cầm đợt 01/2024

Vừa qua, tại địa bàn xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất cán bộ kỹ thuật thuộc tổ Kinh tế Kỹ thuật xã Nam Thái Sơn thực hiện cấp hóa chất miễn phí cho bà con chăn nuôi phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và gây thiệt hại lớn trên đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã. Tổng số hóa chất được cấp phát là 39 lít.

        Công tác cấp hóa chất miễn phí cho bà con nông dân trên địa bàn xã được thực hiện kế hoạch số 01/KH-PNN&PTNT ngày 11/01/2024 của Phòng Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn Huyện Hòn Đất, trạm Thú y Hòn đất về việc “Cấp phát, sử dụng miễn phí hóa chất sát trùng phòng, chống các bệnh truyền nhiễm trên gia súc, gia cầm đợt 01 năm 2024” nhằm mục đích hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học, đồng thời tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi.

        Theo kế hoạch, tổng hóa chất sát trùng phòng, chống các bệnh truyền nhiễm trên gia súc, gia cầm đợt 01 năm 2024 trên toàn huyện là 504 lít. Trong đó, xã Nam Thái Sơn được phân bổ 39 lít, số hóa chất cấp cho heo 19 lít (bao gồm phòng chống bệnh lở mồm long móng và tai xanh), cho trâu bò 8 lít (phòng bệnh viêm da nổi cục), cho gia cầm 12 lít (thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, sát trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm). Cấp phát hóa chất được triển khai tiêm trong thời gian từ ngày 11/1/2024 đến 26/6/2024. Cấp phát hóa chất sát trùng miễn phí cho các hộ chăn nuôi heo, trâu, bò, gia cầm quy mô nông hộ đã kê khai đăng ký chăn nuôi theo quy định; hoạt động chăn nuôi không vi phạm các quy định theo pháp luật.

Người dân xã Nam Thái Sơn nhận hóa chất sát trùng.

        Chị Tâm hộ chăn nuôi heo ấp Sơn An, xã Nam Thái Sơn chia sẻ: “Định kỳ có cán bộ kỹ thuật đến thăm các hộ chăn nuôi trong xóm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc và cách phòng chống dịch bệnh đàn heo cho bà con trong khu vực và cấp phát hóa chất phòng bệnh, hướng dẫn bà con chăn nuôi phun xịt phòng bệnh cho đàn vật nuôi khu xóm. Vì vậy trong những lứa heo vừa qua trong khu xóm chưa có xảy ra dịch bệnh gây nguy hiểm”.

        Nhờ sự chỉ đạo của phòng Nông nghiệp và PTNT và trạm Thú y huyện, sự phối hợp tổ kinh tế kỹ thuật với mạng lưới thú y xã thực hiện “Cấp phát, sử dụng miễn phí hóa chất sát trùng phòng, chống các bệnh truyền nhiễm trên gia súc, gia cầm đợt 01 năm 2024” trên địa bàn toàn xã đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, chỉ tiêu của kế hoạch là cấp phát 39 lít đã thực hiện đạt 100% kế hoạch. Để đạt được kết quả trên một phần lớn là nhận thức cao của bà con nông dân về lợi ích các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên đàn gia súc như hiện nay, đặc biệt là đối với chăn nuôi nông hộ.

Võ Duy Ngân